V postopek refinanciranja je bilo vključenih 59 potencialnih partnerjev, kar po navedbah največjega slovenskega trgovca potrjuje zaupanje bank v pozitivne spremembe v poslovanju Skupine Mercator v zadnjih dveh letih.

Sklenjen dogovor z AIK banko, ki je v Sloveniji lastnica Gorenjske banke, pomeni refinanciranje sindiciranega posojila hčerinski družbi in tudi refinanciranje njenih kratkoročnih obveznosti, pri čemer so pogoji refinanciranja bistveno bolj ugodni od obstoječih. Družbi Mercator - S refinanciranje tako po navedbah iz Mercatorja utrjuje kapitalsko strukturo in izboljšuje likvidnost za naslednjih pet let, obenem pa sklenjen dogovor o refinanciranju daje dober temelj za nadaljnji razvoj poslovanja trgovca v Srbiji.

Skupina Mercator in hčerinska družba bosta v prihodnje lahko še več vlagala v obnovo in širjenje poslovne mreže ter zagotavljanje novih logističnih kapacitet, so še zapisali v Mercatorju. Predsednik uprave Tomislav Čizmić je ob tem dejal, da bo skupina nadaljevala z zastavljeno strategijo razvoja in z zmanjševanjem zadolženosti.

»S tem zagotavljamo ustrezne pogoje za refinanciranje preostalega dolga Skupine Mercator. Za razvoj skupine pa je seveda pomembno tudi, da se ta prenese na Fortenovo, saj stabilno lastništvo pomeni bistven pogoj za nadaljnji razvoj največjega slovenskega in regionalnega trgovca,« Čizmića še povzemajo v Mercatorju.

Ta prenos je sicer trenutno onemogočen, saj je Agencija za varstvo konkurence zasegla delnice Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja, za zavarovanje plačila globe v višini 53,9 milijona evrov. To je varuh konkurence Agrokorju izrekel, ker ta ni priglasil koncentracije, potem ko je Agrokorjeva švicarska družba Agrokor prevzela družbo Ardeya Global, ki je lastnica polnilnice vode Costella.