Skladatelju, dirigentu, publicistu, profesorju in akademiku Lojzetu Lebiču so podelili častno članstvo Slovenske filharmonije. S tem so ga umestili v krog uglednih glasbenikov, ki so ta naziv prejeli v preteklosti, kot so Haydn, Beethoven, Paganini, Brahms, Kleiber, med Slovenci pa Krek, Srebotnjak, Lipovšek, Kozina, Danon, Ozim in drugi. Lebič se je kot mladi skladatelj pridružil skupini Pro musica viva, v 70. letih pa se je izpopolnjeval na različnih tečajih sodobne glasbe v tujini, med drugim v Darmstadtu. »Po intenzivnem in kritičnem soočanju s sodobnimi kompozicijskimi težnjami si je izoblikoval osebno govorico, razpeto med zvočno silovitostjo ter meditativno zadržanostjo, svetovljansko modernostjo in zaverovanostjo v dediščino preteklih kultur,« so izpostavili v Slovenski filharmoniji.

Skladatelj pa je ob tej priložnosti med drugim povedal: »Če pravimo, da je v besedi človekova misel, razum, gre v glasbi za nekaj več – predvsem za občutenja in čustva. Moja glasba izraža moj značaj – nekaj med romanskim verizmom, severnjaškim ekspresionizmom in slovanskim ali slovenskim čustvenim impresionizmom. Zakaj smo Slovenci tako naklonjeni vokalni glasbi? Z odgovorom se najbrž ne boste strinjali: ker nam je jezik bolj ulovljiv kot glasba in ker z jezikom naredimo glasbo bolj oprijemljivo.« kul