V četrtek je na začetku plenarne seje podpredsednica evropskega parlamenta Ewa Bozena Kopacz na kratko poročala, da so »španske sodne oblasti od predsednika evropskega parlamenta Davida Sassolija zahtevale odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu in Toniju Cominu, da bi lahko nadaljevale sodni postopek proti tema dvema evroposlancema«.

Nekdanji katalonski predsednik Puigdemont in minister Comin v njegovi vladi sta svoja sedeža v evropskem parlamentu zasedla šele v ponedeljek, ko sta se lahko prvič udeležila parlamentarnega zasedanja. Čeprav sta bila izvoljena na lanskih majskih volitvah, jima je vodstvo parlamenta priznalo mandat šele pred desetimi dnevi, potem ko je pravna služba odločila, da sta polnopravna člana evropskega parlamenta na podlagi decembrske razsodbe sodišča Evropske unije. To je razsodilo, da vsakemu kandidatu za evroposlanca pripada imuniteta od trenutka razglasitve izvolitve, neodvisno od države, od koder prihaja.

S tem poročilom Kopaczeve na parlamentarni seji je začel teči postopek, ki je predviden v 9. členu internega pravilnika evropskega parlamenta za take primere. Vodstvo parlamenta je tako predalo špansko zahtevo odboru za pravne zadeve. Ta mora zdaj preučiti razloge in podati svoje mnenje, ali so ti dovolj tehtni, da se jima odvzame imuniteta in s tem omogoči nadaljevanje sodne obravnave v Španiji. Podpredsednik odbora Iban Garcia del Blanco je v četrtek pojasnil vlogo tega organa rekoč: »Mi nismo sodišče, ampak delegirana komisija parlamenta, ki ocenjuje zahtevo.«

Je izid res že vnaprej jasen?

Odbor se bo sešel 27. in 28. januarja in najprej imenoval poročevalca, ki v tem primeru ne sme biti Španec niti iz iste poslanske skupine kot obravnavana evroposlanca. Delo odbora bo potekalo za zaprtimi vrati, med obravnavo pa lahko od španskih sodnih oblasti terja dodatna pojasnila ali dokumentacijo in tudi obravnavana poslanca lahko prosita, da se jima omogoči pričevanje. Roka, do katerega se pričakuje mnenje odbora, pravilnik ne določa. To lahko traja nekaj tednov ali pa več mesecev. Na koncu mora posebni poročevalec v tej zadevi na razširjeni seji evropskega parlamenta predstaviti sklep odbora, poslanci nato glasujejo za ali proti odvzemu imunitete, za sprejeto odločitev pa zadostuje navadna večina.

Glede na to, da so največje poslanske skupine – Evropska ljudska stranka, socialisti in liberalci – že izrazile svoje stališče, da je sojenje Puigdemontu in Cominu upravičeno, so nekateri analitiki mnenja, da je izid vnaprej jasen. Drugi pa menijo, da ne bo tako enostavno, saj gre za težaven politični problem, ki ga Španija poskuša reševati s sodnimi obtožbami. Četudi bi jima bila odvzeta imuniteta, ohranjata svoj mandat kot evroposlanca; prav tako še ne pomeni, da ju bo evropski parlament izročil španskemu pravosodju. Puigdemont in Comin od oktobra 2017 prebivata v Belgiji, kjer sta dobila zatočišče. Belgijski sodniki so do decembra lani zavrnili vse španske mednarodne tiralice oziroma zahteve po njuni izročitvi.

Primeri odvzema imunitete evroposlancem so sicer pogosti. V letih 2009–2014 je bilo podanih 61 takih zahtev, v prejšnjem mandatu pa 70. Od julija lani, ko se je oblikoval novi parlament, jih je bilo vloženih pet, od katerih so štiri še v postopku.