Včeraj je namreč iz Brežic prišla novica, da jim je ministrstvo končno odobrilo po en oddelek za vsak program. V programu zdravstvena nega bo tako z novim šolskim letom na voljo 28 vpisnih mest, v programu bolničar-negovalec pa 26. Kot pravi direktorica brežiške šole Mojca Tomažin, so torej dobili bitko, ne pa še vojne. »Zdaj smo seveda na vrsti, da oba oddelka zapolnimo. Toda glede na to, da se v druge regije na šolanje v omenjenih programih vozi za cel oddelek naših dijakov za vsak program, smo prepričani, da bomo oba oddelka zapolnili. Dijaki se bodo končno lahko šolali v domačem okolju, ki tovrstni kader, kot tudi celotna država, še kako potrebuje,« pravi Tomažinova. Kot ponovno zagotavlja, imajo tako učitelje kot prostore na brežiški šoli zagotovljene.

Kot navajajo na ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport, je zbornica zdravstvene in babiške nege letos prvič nekoliko spremenila svoje mnenje. Tako ni več navajala, da je treba obseg razpisanih mest na področju zdravstva zmanjšati za 30 odstotkov, kot je to navajala doslej, temveč je v svojem mnenju nakazala potrebe po povečanju števila kadrov na tem področju. »Glede na dolgoletna prizadevanja te šole in zelo močno izraženo podporo lokalnega okolja, na katerega računamo tudi pri zagotavljanju pogojev za kakovostno izvedbo programov, smo se na ministrstvu odločili, da šoli damo priložnost, vendar ob pogoju, da zagotovi kakovostne kadrovske in materialne pogoje ter zadostno število prijav,« so še povedali na ministrstvu. ds