Zgodba o načeti integriteti županje sega v leto 2017, ko je imela Komunala Trbovlje imenovana kar dva direktorja, čemur je sledila vrsta zmešnjav, nejasnosti, sporov in tudi sodnih postopkov. Županja Jasna Grbič naj bi s svojim domnevnim ravnanjem enega od direktorskih kandidatov, konkretno Milana Žnidaršiča, favorizirala. To naj bi po očitkih dosegla z vplivom in različnimi pritiski.

Izpadli direktor Jože Pustoslemšek je kazensko ovadil direktorskega protikandidata Milana Žnidaršiča in županjo zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in županjo zaradi kaznivega dejanja kršitve proste odločitve volilcev, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. Občina Trbovlje je kazensko ovadila Iztoka Hribovška, Mitjo Vozlja, Davorina Žnidariča in Jožeta Pustoslemška zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in overitve lažne vsebine, Milan Žnidaršič in Edvard Jug pa sta zaradi enakih razlogov kazensko ovadila Iztoka Hribovška, Mitjo Vozla, Davorina Žnidariča in Jožeta Pustoslemška.

Okrožno državno tožilstvo je zavrglo prav vse ovadbe, ker ni podan utemeljen sum, da so osumljenci storili očitana kazniva dejanja.

Sporna SMS-sporočila

Svoje mnenje je zdaj podala tudi KPK. Leta 2018 je uvedla preiskavo zoper županjo zaradi suma kršitve etike in integritete javnega sektorja v zvezi z izbiro direktorja javnega podjetja Komunala Trbovlje. Komisija je v postopku pridobila dokumentacijo od občine Trbovlje, javnega podjetja Komunala Trbovlje in obravnavane osebe, opravila vpogled v javno dostopne evidence ter opravila razgovor z obravnavano osebo ter dvema pričama. Komisija je ugotovila, da je županja občine Trbovlje v obdobju od 25. do 29. septembra 2017 takratnemu predsedniku nadzornega sveta (NS) Komunale Trbovlje poslala več SMS-sporočil, v katerih ga je spraševala, kako bo glasoval na seji nadzornega sveta, in mu sporočila, da gre podpora občine Trbovlje določenemu kandidatu. Z navedenimi ravnanji je vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine, da naj na glasovanju za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata. S tem je presegla svoje pristojnosti in posegla v neodvisnost delovanja in odločanja takratnega predsednika nadzornega sveta Komunale Trbovlje in ravnala v nasprotju s kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni ter kršila integriteto.

SMS le odgovor na prejeto

»Ugotovitev KPK se mi zdi smešna in kontradiktorna. Kljub predhodnim ugotovitvam policije in tožilstva, da nobeden izmed članov NS Komunale Trbovlje ni bil deležen kakršnega koli pritiska županje, je KPK sklenila, da naj bi županja nanje imela vpliv. Prav tako so kriminalisti s člani NS opravili zaslišanje, na katerem so ti izjavili, da na nobenega od njih ni županja kakor koli pritiskala. Težko je razumeti, kako se lahko takšna stvar zgodi v pravni državi, kakršna naj bi Slovenija bila,« na naše vprašanje o ugotovitvi KPK odgovarja županja.

Ob tem še dodaja, da je v poročilu KPK napačno napisan kontekst poslanega sporočila. Pravi, da sama ni pošiljala nobenih SMS-sporočil, ampak samo odgovarjala na prejeta: »V SMS je bil zgolj zapis: glas Občine gre Milanu Žnidaršiču. Kar je bil odgovor na vprašanja predsednika Iztoka Hribovška, ki me je konstantno spraševal, za koga bo glasoval predstavnik občine oziroma Zoran Gračner, in to sem mu v tem SMS sporočila.«