Gabričeva očitke zavrača in napoveduje sprožitev upravnega spora zoper KPK. KPK je namreč ugotovil, da je Gabričeva leta 2017 takratnega predsednika nadzornega sveta trboveljske komunale v sporočilih SMS spraševala, za katerega kandidata za direktorja komunale bo glasoval. Hkrati mu je sporočila, da gre podpora trboveljske občine določenemu kandidatu, so sporočili iz KPK.

Z navedenimi ravnanji je po oceni KPK Gabričeva vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine Lista za naše Trbovlje, naj na glasovanju o kandidatih za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata, s čimer je presegla svoje pristojnosti, ki jih opredeljujeta statut Občine Trbovlje in odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Gabričeva ni zanikala pošiljanja omenjenih sporočil SMS, trdi pa, da ni poskušala vplivati na izbiro direktorja Komunale Trbovlje.

»Iz opisa zakonskih določb izhaja, da župan občine opravlja nadzor tudi nad delom javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. Povsem zakonito in legitimno torej je, da sem se informirala o delu občinskih svetnikov kot tudi nadzornikov v Komunali Trbovlje,« je v odzivu na ugotovljene nepravilnosti zapisala Gabričeva.