Lansko pomlad je ljubljanska mestna občina na zemljevid lokacij z vrtički dodala območje na Grbi. Za slabih 370.000 evrov je občina tam ob Poti spominov in tovarištva oziroma na koncu Puhtejeve ulice uredila 57 vrtičkov, velikih do 79 kvadratnih metrov. Zdaj bodo vrtičkarji na Grbi očitno dobili dodatne površine za samooskrbo. Občina namreč z javnim razpisom išče izvajalca, ki bi na Grbi uredil novo vrtičkarsko območje, imenovano Grba II.

Park z otroškim igriščem

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo moral izbrani ponudnik urediti približno 5700 kvadratnih metrov terena. Tam bo moral urediti vrtičke in zelenice, poskrbeti pa bo moral tudi za namestitev opreme, ki jo vrtičkarji potrebujejo. Na vrtičkarskem območju Grba II bodo tako tri lesene lope, ki imajo šestnajst kovinskih omaric za shranjevanje orodja in opreme, vsaka omarica bo imela možnost zaklepanja. V lopi bo tudi skupen prostor za vse uporabnike, med lopama pa bo nadstrešnica. Prav tako bodo vrtičkarji na novem vrtičkarskem območju imeli leseno pergolo, zbiralnike za vodo, kompostnike, pitnike in nekaj urbane opreme, kot so klopi in mize, ob vrtičkih bo tudi pet stojal za kolesa.

V sklopu vrtičkarskega območja Grba II bo izbrani izvajalec ob Poti spominov in tovarištva uredil tudi park z otroškim igriščem. Razpisni pogoji izbranemu izvajalcu nalagajo, da mora priskrbeti kakovostna igrala, izdelana pretežno iz lesa, ki je obstojen in ustrezno obdelan. Na otroškem igrišču bodo med drugim otroke k igri vabili igralo za plezanje, nihajno sedalo v obliki konjička, gugalnica in igralni stolpič s toboganom. Prav tako je predvidenih nekaj plošč za šah, ki se pritrdijo na mizo.

Poleg otroških igral bodo na Grbi naprave, ki so namenjene tudi za zunanjo športno vadbo za seniorje. Predvideni sta dve tovrstni napravi, s katerima bodo uporabniki med drugim lahko krepili ravnotežje, izboljšali koordinacijo prstov na roki ter krepili koordinacijo rok in vida.

Vrtički tudi na Brodu

Izbrani izvajalec bo moral na novem vrtičkarskem območju zasaditi tudi nekaj novih grmovnic in dreves, med drugim sadna drevesa, kot so različne jablane (na primer beličnik, elstar, topaz), hruške, češnje in domačo slivo. Obstoječa drevesa bo moral medtem začasno presaditi in jih nato vsaditi nazaj po novem načrtu.

Ob novih vrtičkih na Grbi bodo vrtičkarji sicer letos dobili tudi vrtičke na Brodu. Občina je namreč pred časom z družbo Lavaco sklenila pogodbo za ureditev 125 vrtičkov, od tega jih bo štirinajst namenjenih gibalno oviranim. Vrednost pogodbe znaša 557.670 evrov skupaj z davkom, pogodbeni rok za dokončanje projekta pa se izteče sredi tega meseca. Ob tem so na občini pred časom že napovedali, da bodo, če bo zanimanja dovolj, območje na Brodu dopolnili s še predvidoma petdesetimi vrtički.