Lansko jesen je skorajda cel kompleks nekdanje Tobačne tovarne – z izjemo stavbe na Tržaški cesti 2 ter območja ob njej – dobil novega lastnika, podjetje Tobačna center. Ta je konec lanskega decembra dosedanjim najemnikom tamkajšnjih prostorov, med njimi je bilo tudi več umetniških in kreativnih skupin, predstavil vsebino novih najemnih pogodb, ki so začele veljati z letošnjim letom. Te med drugim prinašajo tudi do trikrat višje cene najema ter dodatno trimesečno varščino. Obenem naj bi na vsem območju obveljal nov hišni red s časovno omejenim dostopom.

Prevelik zalogaj za umetnike

Novi pogoji najema pa so bili za mnoge ustvarjalce prevelik zalogaj – med njimi tudi za umetniški kolektiv Cirkulacija 2, ki je neogrevano halo nekdanje grosistične prodaje in manjšo delavnico ob njej od leta 2014 polnil z redno umetniško in eksperimentalno produkcijo ter vselej brezplačnim programom. Kot je povedal član tega kolektiva Borut Savski, so se v želji po ohranitvi prostorov dogovorili za partnerstvo (in posledično delitev stroškov) z zavodom PHI, ko pa so prejšnji teden izvedeli, da bo cena najema še bistveno višja, če želijo do prostorov dostopati časovno neomejeno, se jim je to zazdelo pretirano. »Še posebno ker je to vendarle še vedno objekt, namenjen rušenju, in na primer nima niti ustreznih sanitarij,« je dodal Savski.

Mnogi dosedanji najemniki si uvedbo varščine in nov hišni red razlagajo kot mehko obliko pritiska, da bi prostore zapustili. Direktor podjetja Tobačna center Alen Sijarić ima drugačno pojasnilo: »Nov hišni red bo skladen z zahtevami in potrebami večjih najemnikov, ki so sklenili nove pogodbe.« Med večjimi je denimo filozofska fakulteta, ki ima na območju Tobačne prostore za študijsko dejavnost.

Konec kreativnega vzdušja

Tudi za člane ustvarjalnega kolektiva Tobiro, ki so manjšo pisarno ter delavnico najemali na zahodni strani kompleksa ob parkirišču, so nove cene najema – sicer primerljive s tistimi na trgu – za tisto, kar prostori ponujajo, previsoke. »Ko naj bi dobili osnutek pogodbe, smo lastnike pozvali, naj povedo tudi, kaj bi bili glede na višjo ceno najema pripravljeni urediti, saj na primer nismo imeli niti tople vode. Niso nam odgovorili, zato smo se odločili, da ni vredno. Navsezadnje se zdaj skoraj ves kreativni sektor seli iz Tobačne, kar bo močno spremenilo tudi atmosfero,« so pojasnili.

Programska vodja kreativnega centra Poligon Eva Matjaž, ki jim novi lastnik najemne pogodbe ni podaljšal, ker bo njihove zdaj že nekdanje prostore uporabljal za lastne potrebe, je navedla, da je samo pri njih prostor za delo izgubilo sto posameznikov, v vseh te dni izseljenih prostorih pa je redno delovalo približno tristo ljudi. »Za marsikoga od nas je prihodnost trenutno popolnoma nejasna, sploh glede na to, da so za kakovostno produkcijo potrebne več kot le začasne rešitve. Poligon si je po izselitvi uredil začasno produkcijsko pisarno za ožjo ekipo, ki pa seveda ni primerna za dogodke,« je še dodala.

Občina napovedala pomoč

Tudi kolektiv Cirkulacija 2 še ne ve, kje in kako bo nadaljeval delo. »Odprti smo za kombinacije z drugimi organizacijami, morda pa bo zdaj delavnica nekje, predstavitveni prostor pa drugje ali ga še nekaj časa ne bo,« razmišlja Savski. Dodaja, da od zasebnih podjetij ni mogoče pričakovati, da bodo imeli »družbeno odgovornost ohranjati nekaj dobrega«, je pa to naloga države in lokalnih skupnosti. Z Mestne občine Ljubljana (MOL) so jim obljubili pomoč pri iskanju nadomestnih prostorov, napovedali so tudi skupni sestanek mestnega oddelka za kulturo z oddelkom za nepremičnine.

»Koristnosti kreativnega središča v Tobačni smo se zelo dobro zavedali, del tamkajšnjih programov in projektov pa smo podpirali tudi prek javnih razpisov,« pravijo na oddelku za kulturo MOL, kjer obžalujejo vsako izrinjanje kulturnih in kreativnih potencialov iz mesta. »Skrb vzbujajoče je, če se novi lastniki nepremičnine ne zavedajo kakovostnega presežka takih nekomercialnih dejavnosti in s cenami najema postavljajo pogoje, ki za izvajalce niso uresničljivi.«

Največja težava so prostori

»Upam, da bomo kje le naleteli na razumevanje, saj menim, da smo v minulih letih delali zares dober program,« dodaja član kolektiva Cirkulacija 2 Stefan Doepner, ki največjo škodo vidi v izgubi stalnega večnamenskega prizorišča. »Mi bomo nadaljevali delovanje, tukaj ni nič izgubljenega, je pa izguba tega prostora neprijetna za mesto, ker je že zaradi velikosti ponujal določene možnosti za produkcijo in javne predstavitve, kakršnih v Ljubljani sicer ni.«

Eva Matjaž pa se čudi, da je Ljubljana ob kandidaturi za evropsko prestolnico kulture 2025 dopustila fragmentacijo edinega tovrstnega kreativnega stičišča, kar vidi kot zamujeno priložnost. »Središče je zraslo organsko, vzpostavila se je močna scena z več tisoč ljudmi, ki so prostore občasno uporabljali ali obiskovali. Ko enkrat razbiješ, kar si gradil leta, koliko časa potrebuješ, da spet sestaviš kaj podobnega?« Kot pojasnjujejo na mestnem oddelku za kulturo, v odločitve novih lastnikov Tobačne niso mogli posegati, se pa zavedajo, da je potreba po novih produkcijskih prostorih v Ljubljani velika. »Tudi zato smo tej problematiki namenili pomembno vlogo v programu Ljubljana – Evropska prestolnica kulture 2025.«