Bili smo enotni, da gredo županu Zoranu Jankoviću in njegovi ekipi vsa priznanja in zahvale za uspešen razvoj Ljubljane. V času njegovih mandatov se je Ljubljana tako spremenila kot morda le še v času Ivana Hribarja. Mesečnik Ljubljana, ki ga dobivajo vsa gospodinjstva, nas sproti obvešča o vsem, kar je bilo storjeno za prijaznejše, bolj zdravo, solidarno življenje in razvoj. Podžupani Ljubljane so v 52. številki Mladine decembra 2019 našteli spoštovanja vreden pregled zgolj najpomembnejših pridobitev zadnjih 13 let. Opravljeno delo je res impresivno. Prepričljivo o tem govori tudi bogato dokumentirana knjiga »Ljubljana zate 2007–2017«.

Zato težko razumemo in še manj sprejemamo stalne napade na župana Jankovića, na njegovo delo in načrte. Čedalje več je podtikanj in nasprotovanj vsemu, česar se župan loti s svojo izjemno ekipo, tudi poskusov ustavljanja za mesto pomembnih projektov. Župan ima ogromno podporo pri volilcih, ki zaupajo njegovi viziji in strokovni presoji in ga zato vsakokrat znova z veliko večino tudi izvolijo. Zdi se, da je prav zaradi tega za nekatere postal simbolna oseba, ki jo je treba za vsako ceno ustaviti. Nič novega na Kranjskem. Namesto da bi bili uspehi Ljubljane spodbuda in vzor.

Čeprav nobeden od postopkov, ovadb in preiskav, ki so bili sproženi proti županu in nekaterim njegovim sodelavcem v celotnem obdobju njegovega županovanja, doslej ni dobil sodnega epiloga, Janković ves čas ostaja osumljenec, za nekatere pa tudi že kar krivec, čeprav brez dokazane krivde. Zato se ni mogoče ubraniti vtisa, da proti županu poteka politična kampanja, ki skuša razvrednotiti njegovo delo in očrniti njegovo osebnost.

Ne želimo braniti Jankovića, še manj razsojati o njegovi krivdi ali nedolžnosti. Vztrajamo pa, da je nesprejemljivo, da se odločanje o dejanjih, ki jih je obdolžen, vleče v nedogled. Take razmere ustvarjajo legla intrig in obrekovanj, spodbujajo medijske linče, zastrupljajo družbene odnose, predvsem pa preprečujejo skupno ustvarjalno in odgovorno delo. V ta kontekst štejemo tudi parlamentarne preiskovalne komisije, ko se politiki s svojimi političnimi interesi postavijo v vlogo organov pregona in sodišč. Poudarjamo, da je tovrstno ovaduštvo nevarno za naš razvoj in demokracijo. O upravičenosti oziroma škodljivosti investicijskih posegov naj presojajo strokovni organi, tudi tuji, ne pa z osebnim interesom in prestižem prizadeti posamezniki.

Smo pripadniki vladavine prava, zato obsojamo vse oblike pritiska na preiskovalne in sodne organe. Prepričani pa smo, da župan Zoran Janković zasluži pravično sojenje v razumnem roku. Samo to človeka dokončno opere suma in povrne verodostojnost njegovi besedi. Pri tem Janković uživa ugled človeka, čigar beseda ima veljavo. V slovenskem prostoru je Janković redka izjema. Kot poslovnež v Mercatorju in tudi kot župan je vodil uspešne ekipe, ki so redno dosegale izjemne rezultate v javno dobro. Ali za Slovenijo res velja, da je mogoče odpustiti vse razen uspeha?

Dr. Ljubo Bavcon, mag. Pavle Čelik, dr. Vinko Dolenc, Miran Goslar, Nuša Kerševan, dr. Matjaž Kmecl, dr. Janez Kocijančič, dr. Zora Konjajev,dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, Milan Kučan, Svetlana Makarovič, Jože Mermal, Ivanka Mežan, Anica Mikuš Kos, Anita Ogulin, Mojmir Sepe, Franc Sever - Franta, Janez Stanovnik, dr. Alenka Šelih