»Obtožnico sem razumel,« je prvoobtoženi Matjaž Kovačič odvrnil predsednici sodnega senata, mariborski okrožni sodnici Andreji Lukeš, »čeprav se mi zdi, da tudi tožilstvu – tako kot javnosti – ni jasno, kaj se mi sploh očita«.

Javnost doslej ni imela težav razumeti bistva obtožnice specializirane državne tožilke Mojce Petan Žura, v kateri podrobno opisuje domnevno kriminalne nepremičninske posle na Hrvaškem, s katerimi naj bi obdolženi osiromašili banko in njene hčerinske družbe za več kot 27 milijonov evrov. Kaj konkretno Kovačiču ni jasno in zakaj, bo pojasnil v zagovoru na glavni obravnavi. Na današnjem predobravnavnem naroku je – tako kot drugi vabljeni soobtoženi – zavrnil krivdo.

Obtožnica obravnava zlorabo položaja in pravic ter pomoč pri izvršitvi poslov v obdobju 2006–2008. Vsi so imeli enak modus operandi, zaradi česar Petan-Žurova obdolženim očita, da so kazniva dejanja storili naklepno in sistematično. Skupaj osem novoustanovljenih hrvaških mikropodjetij brez prihodkov in omembe vrednega premoženja je z denarjem iz Maribora kupilo zemljišča na Hrvaškem. Zanje je odštelo skupno 32,8 milijona evrov.

Banka nasedla na ničvrednem kamnolomu

Le nekaj dni ali tednov zatem je kreditni odbor NKBM uslišal prošnjam hrvaškega podjetja Multiconsult (kasneje KBM Projekt) iz skupine Nove KBM. Podjetju, ki ga je vodil obtoženi Tomislav Blagus, je odobril posojila, s katerimi je Multiconsult odkupil slamnata podjetja po skoraj 100-odstotno napihnjenih cenah, kot poroki pa so nastopile družbe v lasti NKBM. Kupnine so skupaj znašale kar 60,1 milijona evrov, pa čeprav je bilo odgovornim v banki – nadzornemu svetu Multiconsulta je predsedoval obtoženi Kovačič – zmeraj znana prvotna odkupna cena nepremičnin.

Tožilka je danes večkrat spomnila, da so nasedli vsi obravnavani nepremičninski projekti. Zemljišča so še danes nezazidana. Izpostavila je nakup podjetja Bili Galeb, ki je lastnik parcel pri Zadru. Izkazalo se je, da gradnja na njih ni dovoljena, banka bi morala najprej vložiti tri milijone evrov v sanacijo zaprtega kamnoloma.

Dobički iz inkriminiranih poslov so se stekli na račune slamnatih lastnikov, ki naj bi jih koordiniral Blagus. S pomočjo soobdolženih naj bi denar prenakazal na številne bančne račune na Hrvaškem, v Avstriji in Švici.

Kovačič Mlinar bi izločil dokaze in sodnico

Kovačičev zagovornik Blaž Kovačič Mlinar je na današnjem naroku predlagal izločitev obremenilnih dokazov. Po njegovem prepričanju sta policija in tožilstvo nezakonito pridobila Kovačičevo elektronsko komunikacijo, shranjeno na računalniških strežnikih NKBM. »Po logiki sadežev zastrupljenega drevesa je treba izločiti tudi dokaze, pridobljene na podlagi te elektronske komunikacije,« je trdil odvetnik in terjal, da se mora predsednica sodnega senata izločiti iz postopka zato, ker se je že seznanila z njo.

Drugoobtožena nekdanja članica uprave NKBM Manja Skernišak je pri sedmih obravnavanih poslih predsedovala kreditnemu odboru NKBM. Zmeraj je glasovala za odobritev posojil Multiconsultu, čeprav naj bi bila predhodno podrobno seznanjena, da so slamnate družbe kupile nepremičnine po bistveno nižjih cenah. Skernišakova je zavrnila krivdo enako kot Igor Šujica, v obravnavanem času direktor KBM Fineko. Obtoženi Šujica je nedavno končal kariero v bančništvu – nazadnje je služboval v Sparkasse. Danes je zaposlen v nepremičninski družbi SH Global.

Boris Cekov je oktobra lani povzročil nepričakovan sodni zaplet. Bivši direktor KBM Leasing je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, ki pa ga je sodnica Tanja Rot zavrnila. Zato se je morala izločiti iz postopka in primer prepustiti kolegici. Lukeševi je Cekov danes zavrnil krivdo.

Blagus se ni udeležil naroka, preostalih šest obtoženih hrvaških državljanov pa je sodnica vabila na današnje nadaljevanje naroka. Med njimi je nekdanja starleta Vlatka Matić Pivac, ki je Multiconsultu prodala štiri podjetja. Dobrih šest milijonov evrov zaslužka je Zagrebčanka zatem nakazala na Blagusove račune v tujini, tri milijone evrov pa je dvignila v gotovini.