V civilni iniciativi Dovolj.je po enajstih mesecih od začetka delovanja ugotavljajo, da se v Katoliški cerkvi na Slovenskem dogaja sistemsko prikrivanje spolnih zlorab in zavestno pometanje teh dejanj pod preprogo. »Slovenska škofovska konferenca sicer ves čas sprejema in posodablja dokumente o potrebnem ravnanju ob sumih spolnih zlorab, ki pa ostajajo mrtva črka na papirju. To preprosto ni sprejemljivo za Cerkev leta 2020, še manj za Cerkev pod papežem Frančiškom,« je opozoril član iniciative Dovolj.je in direktor Zavoda Iskreni Igor Vovk.

Zaradi nezadostnih ukrepov za zaščito žrtev in sankcioniranje storilcev spolnih zlorab člani iniciative k odstopu pozivajo ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in vrhovnega predstojnika Misijonske družbe lazaristov Tomaža Mavriča. Ob tem so poudarili, da Zore in Mavrič ne izpolnjujeta načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški cerkvi.

Žrtve ekspertni skupini ne zaupajo več

V iniciativi so prepričani, da je kljub deklarativni ničelni toleranci do spolnih zlorab dejanski pregon zlorab znotraj Cerkve pretežno povsem neučinkovit ali pa ga sploh ni. Poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za lansko leto kaže, da je ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab, ki naj bi vodila pregon spolnih zlorab v okviru Slovenske škofovske konference (SŠK), od leta 2014 do lani obravnavala skupno le sedem prijav spolnih zlorab. »Po naših informacijah ekspertna skupina, odkar je bila februarja lani ustanovljena naša civilna iniciativa, ni obravnavala nobene prijave več, saj žrtve ekspertni skupini ne zaupajo niti z njo nočejo sodelovati,« je povedal stalni diakon in član Dovolj.je Matej Križanič.

Ker so v iniciativi prepričani, da ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab svojega dela ne opravlja, SŠK pozivajo, da jo razpusti. »Trije člani ekspertne skupine so duhovniki in ti svojih kolegov enostavno ne morejo nepristransko preiskovati,« je ob tem dejal Križanič. SŠK predlagajo, da namesto te skupine po zgledu dobrih praks iz tujine ustanovi neodvisno komisijo, ki bo sposobna hitrega, učinkovitega in doslednega reševanja problematike spolnih zlorab. »Pozorno spremljamo statistiko spolnih zlorab v Katoliški cerkvi in ugotavljamo, da se v deželah, kjer je bila ustanovljena preiskovalna komisija, kot na primer v Franciji, ali vzpostavljen zunanji nadzor, beleži opazno višje število žrtev,« je poudaril član iniciative Dovolj.je in župnik v župnijah Nova Oselica in Stara Oselica na Gorenjskem Janez Cerar.

Zlorabe brez epiloga

Če so v ekspertni skupini pri SŠK v desetih letih obravnavali sedem prijav, pa so v civilni iniciativi Dovolj.je v samo enajstih mesecih od začetka delovanja obravnavali 38 prijav zoper 22 duhovnikov, škofov in redovnikov. Izpostavili so nekatere najbolj problematične primere, ki kažejo na neukrepanje odgovornih. Zoper lazarista Jožeta Planinška, ki še danes zaseda mesto direktorja Doma sv. Jožefa Celje, so v civilni iniciativi prejeli pet prijav in na tej podlagi podali tudi kazenske ovadbe. Štiri so bile zavržene, ker je zadeva zastarala, en postopek zoper Planinška pa še teče. »Duhovnik Planinšek medtem še vedno opravlja svoje poslanstvo, kot da se ni nič zgodilo,« je opozoril Cerar.

Ob vložitvi kazenskih ovadb so o domnevnih zlorabah obvestili tudi Misijonsko družbo lazaristov. »Obvestili smo jih, za katerega duhovnika in katere žrtve gre. Glede na to, da smo se že ob vložitvi ovadbe zavedali kratkega zastaralnega roka, ki ga za tovrstna dejanja predpisuje civilna zakonodaja, smo predlagali tudi spregled zastaralnih rokov pri cerkvenih postopkih,« je povedal odvetnik Roman Završek, ki vodi kazenske ovadbe za primer Planinšek. Ob tem je dodal, da smernice svetega sedeža že od leta 2014 določajo, da lahko Cerkev pri pregonu spolnih zlorab v svojih postopkih spregleda zastaralne roke.

Do danes jasnega odziva s strani misijonske družbe po besedah Završka niso prejeli. Prav tako tudi žrtve s strani ekspertne skupine za obravnavanje primerov spolnih zlorab niso dobile nobene informacije o tem, da bi v skupini izvajali kakršne koli aktivnosti v zvezi z njihovimi prijavami. »V konkretnem primeru smo naleteli na veliko ignoranco pristojnih v cerkvenih krogih,« je poudaril Završek.

Pozive k odstopom so v iniciativi utemeljili še s primerom duhovnika Marjana Zupanca, ki je bil v preteklosti sicer že obsojen zaradi spolne zlorabe štirih mladoletnih oseb pod 15 let. V iniciativi so zoper Zupanca prejeli še več prijav in vložili ovadbe, vendar so vsi primeri že zastarali. Tri kazenske ovadbe so v iniciativi vložili tudi zoper duhovnika F. N. »Trenutno nimamo informacij o tem, kaj se s temi ovadbami dogaja. Domnevamo pa, da bodo tudi te zavržene zaradi zastaranja,« je povedal odvetnik Tomaž Pisk.

SŠK: Pozivi k odstopu so neupravičeni

V SŠK so prepričani, da so pozivi k odstopu ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta neupravičeni. V odzivu na obtožbe iniciative Dovolj.je so zapisali, da je Cerkev na Slovenskem ravno pod njegovih predsedovanjem SŠK nadaljevala vrsto ukrepov »za zaščito otrok in mladoletnikov v Cerkvi na Slovenskem«. V zvezi z morebitno razpustitvijo ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab nadškof Zore ocenjuje, da skupina deluje v skladu s svojimi pristojnostmi in še naprej uživa zaupanje slovenskih škofov. Nizko število obravnavanih primerov spolnih zlorab pa so v SŠK pospremili s pojasnilom, da so obravnavali zgolj tiste prijave, ki niso zastarale in ki niso bile neutemeljene.

Preberite še: Cerkev obsodila spolno nasilnega župnika in ga poslala na sporno terapijo