Sodnik Marko Brišnik je moral danes prestaviti narok za prvoobtoženega nekdanjega prvega moža Vegradove hčerinske družbe Vedela nepremičnine Mateja Košiča, ker je odsotnost opravičil. Zato pa je bil preklican tudi narok nekdanji prvi dami Vegrada Hildi Tovšak, ki naj bi družbo oškodovala za okoli 400.000 evrov. Zadeva je namreč neločljivo povezana, in dokler sodnik ne bo zaslišal Košiča, se tudi glede krivde Tovšakove ne bo opredelil, čeprav je že napovedala, da bo krivdo priznala, tožilec Jože Levašič pa zanjo predlaga pogojno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo petih let. Kot je povedal, Košiču očita zlorabo položaja direktorja družbe Vedela nepremičnine pri nakupu nepremičnin Delamarisa, ki jih je prodal Hypo Leasingu in nato vzel v najem.

Ko je družba Vedela nepremičnine s Hypo Leasingom razdrla lizinško najemno pogodbo, je bila upravičena do vračila že plačanega DDV. S prenakazili med več povezanimi hčerinskimi družbami Vegrada, šlo je za nekaj manj kot štiri milijone evrov, je denar poniknil neznano kam. Nekdanji prvi dami Vegrada pa očita, da je v sostorilstvu s Košičem med letoma 2008 in 2010 s prodajo nekaterih nepremičnin na območju Mislinje podjetju Molet, katerega lastnik je bil prav tako Košič, pridobila za okoli 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi, čeprav se pri tem osebno ni okoristila.

Kazen dočakala le Damjana Bole

Na današnjem naroku pa je sodnik Brišnik izrekel kazensko sankcijo nekdanji direktorici podjetja DMA Damijani Bole, ki ji je tožilstvo očitalo kaznivo dejanje pomoči pri zlorabi položaja in pranje denarja. Boletova je namreč prek svoje družbe izdajala lažne račune za svetovalne storitve podjetju Vedela nepremičnine, ki pa nikoli niso bile opravljene. Šlo je torej za fiktivne račune v višini skoraj 300.000 evrov. Za pomoč pri zlorabi položaja je tožilec Levašič za Boletovo predlagal enotno pogojno zaporno kazen eno leto in enajst mesecev, s preizkusno dobo štirih let. Ob tem pa ji je naložil še plačilo stranske denarne kazni v višini 3000 evrov.

Predlogu je sodnik Brišnik sledil, ob tem pa je Boletovi naložil tudi vračilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini slabih 290 tisočakov. Za tolikšen znesek jo bo namreč terjalo sodišče, a je vprašanje, če ga bo kdaj izterjalo, saj je Boletova na seznamu največjih davčnih dolžnikov v državi, nima pa več nobenega premoženja. Boletova je slabih 300 tisoč evrov najprej prenakazala na transakcijski račun družbenika v Avstriji, tam pa ga v eni od hranilnic dvignila in nato razdrobila na več manjših zneskov, ki jih je položila na račune več bank in tako zneske tudi dvigovala. »Za kaj ste potrošili ta denar, najbolje veste vi sami, a dejstvo je, da ga ne morete obdržati, saj je bil pridobljen s kaznivim dejanjem,« je sodnik dejal Boletovi, ki pa jo je oprostil plačila sodnih stroškov.