Bralcem uvodoma pojasnjujemo, da Računsko sodišče RS spoštujemo, z njim v procesu revizije ves čas aktivno sodelujemo in se skladno z zakonom odzivamo na ugotovitve. Tako nam je v zadnjem poročilu podalo priporočila za štiri projekte, izvedene v javno-zasebnem partnerstvu, med drugim tudi za Stožice, ki jih avtorica kolumne imenuje »mestna gnojna rana«, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj smo med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, že sprejeli ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nesmotrnosti v prihodnje.

Ker avtorico kolumne očitno žuli, da župan odgovornih ni zamenjal na vodilnih položajih, ji sporočamo dvoje:

1. računsko sodišče nikoli ni zahtevalo sankcij proti odgovornim;

2. župan direktorjev, ki svoje delo opravljajo odlično, ne bo zamenjal kar tako, na željo avtorice kolumne.

Je pa zgovorno dejstvo, da smo v Mestni občini Ljubljana, pod okrilje katere sodi 107 javnih ustanov (48 osnovnih šol, 23 vrtcev, 4 glasbene šole, Izobraževalni center Ceneta Štuparja, Center Janeza Levca, Javni zavod Mala ulica, Mladi zmaji, 13 javnih zavodov s področja kulture, 3 javni zavodi s področja zdravstva, 1 javni zavod s področja športa, 4 javna podjetja v sklopu Javnega holdinga Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, Žale, Javni stanovanjski sklad MOL, Gospodarsko razstavišče, Tehnološki park Ljubljana, Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije, Gasilska brigada Ljubljana) in kjer je zaposlenih več kot 12.000 sodelavk in sodelavcev, v zadnjih 13 letih izvedli več kot 2200 projektov, s katerimi smo izboljšali kakovost življenja naših prebivalcev.

Korektno bi bilo, če bi se avtorica kolumne pred pisanjem svojega mnenja za pojasnila obrnila na nas. Ker tega ni storila, so bili bralci žal zavedeni.

Sania Huskić Hočevar

odsek za odnose z javnostmi MU MOL