Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je 20. junija lani Miloševića spoznal za krivega sprejemanja podkupnine in ga nepravnomočno obsodil na pogojno kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, Košutar Gašparićevo, ki naj bi bila kriva dajanja podkupnine, pa na pogojno kazen enega leta in šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Sicer je Milošević, ki je radiolog v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, tudi prvoobtoženi v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu, katere glavna obravnava se je začela 8. januarja. V njej je obtoženih 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predoobravnavnem naroku, ki je potekal v maju in juniju lani, so vsi obtoženi, vključno z Miloševićem, krivdo zanikali.

Glavni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj milijon evrov.

Poleg Miloševića in družbe Advanta so obtoženi tudi predstojnik ortopedske klinike ljubljanskega UKC Vane Antolič, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli, nekdanja zastopnica družbe Emporio Medical, zdaj prokuristka v družbi Advanta Jana Šturm in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič.

Na seznamu obtoženih so še nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, nekdanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran, nekdanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in Mihael Štamberger Milošević, ki je sin prvoobtoženega Zorana Miloševića.

Sodnica Dejana Fekonja je zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdelila v tri skupine. V prvo je uvrstila Antoliča, Fokterja, Cirmana, Žafrana ter Vlaovića in Vengusta.