V občini Dobrova - Polhov Gradec je v javni razpravi proračun za letošnje leto, pripombe in predlogi nanj so mogoči do 16. januarja. V predlogu proračuna je predvideno, da bo imela občina dobrih 9,3 milijona prihodkov in slabih 9,2 milijona odhodkov. Zadolževanja v tem letu ne bo, bodo pa predvidoma odplačali kredit za prizidek k osnovni šoli v Polhovem Gradcu. Župan Franc Setnikar pravi, da varčujejo za večjo investicijo, ki jo načrtujejo v prihodnjih letih.

V letošnjem letu bodo namreč poskušali urediti vso dokumentacijo za gradnjo medgeneracijskega centra Emila Adamiča, ki naj bi ga začeli graditi prihodnje leto, končali pa do leta 2023. V centru, ki ga bodo poimenovali po v Dobrovi rojenem skladatelju, bodo med drugim prostori občinske uprave, po dve splošni in zobni ambulanti, patronažna in referenčna ambulanta, lekarna, velika in mala kulturna dvorana, dva prostora za tržno dejavnost in knjižnica. Naložba naj bi bila vredna okoli štiri milijone evrov, verjetno pa se bo morala občina zanjo tudi zadolžiti. Župan bi si sicer želel, da bi lahko sredstva črpali tudi iz evropskih in državnih virov, vendar pravi, da s tem slabo kaže.

Težave s črpanjem evropskih sredstev

»Črpanje evropskih sredstev za infrastrukturne projekte je za občine, kot je naša, praktično onemogočeno, saj ni primernih programov, na katere bi se lahko prijavili. Težko razumem, da je stvar tako zastavljena,« pavi Setnikar in dodaja, da so mestne občine v tem pogledu privilegirane. »Poglejte samo, koliko se je lani gradilo v mestnih občinah, v drugih pa ne,« je dodal in kot najbolj očiten primer izpostavil gradnjo kanalizacije. Zanjo v občini Dobrova - Polhov Gradec ne morejo pridobiti evropskih sredstev, ker nimajo dovolj velikih aglomeracijskih enot oziroma prebivalstvo ni dovolj zgoščeno. Sredstva so namenjena za naselja z vsaj 2000 aglomeracijskimi enotami, v občini Dobrova - Polhov Gradec pa po Setnikarjevih besedah nimajo naselij z več 700 prebivalci, ki še ne bi imeli urejene kanalizacije. »Kanalizacijo bomo morali zgraditi po vsej državi, vendar občine same tega nismo zmožne, ker nimamo dovolj denarja. Država bi morala nekaj narediti na tem področju,« opozarja in dodaja, da je v občini, ki jo vodi, na kanalizacijo priključenih nekaj več kot 50 odstotkov gospodinjstev, predvsem v največjih krajih Dobrovi in Polhovem Gradcu, a je občina sestavljena še iz številnih drugih vasi.

Si pa evropska sredstva lahko obetajo za prvo in drugo fazo Barjanskega kolesarskega omrežja, ki naj bi stali dobra dva milijona evrov. V tem delu projekta, v katerem sodeluje več občin, načrtujejo ureditev kolesarke poti v dolžini 7,5 kilometra od Tržaške ceste v Ljubljani do Dobrove in od Dobrove do vasi Gabrje. Letos bodo urejali dokumentacijo, za kar bo šlo iz proračuna predvidoma okoli 100.000 evrov, gradili pa naj bi v letih 2021 in 2022. V proračun za letošnje leto je uvrščeno tudi urejanje okolice pri osnovni šoli Dobrova, kjer nameravajo ponovno asfaltirati športna igrišča in atletsko stezo preplastiti s tartanom.