Več tisoč ljudi je danes v Dražgošah tradicionalno počastilo spomin na znamenito dražgoško bitko pred 78 leti. »Bili so veliki časi in moramo se jih spominjati,« je zbranim v nagovoru dejal pesnik Ervin Fritz, ki je poudaril pomen narodnoosvobodilnega boja in dobrobiti socializma. Posebej pa je okrcal neoliberalni kapitalizem in s pesmijo pozval ljudi k prizadevanjem za drugačno družbeno ureditev. Prav partizanska umetnost ima po njegovem mnenju velik pomen, saj skoraj edina še neposredno pripoveduje o narodnoosvobodilnem boju. »Ni čudno, da sodobni nasprotniki v svoji splošni popravljalnici zgodovine odrivajo in zamolčujejo to našo čudovito dediščino,« je dejal.

»Pri nacističnih zavojevalcih ni bilo nič viteškega, samo brutalno prisiljevanje vsega prebivalstva, samo brutalno, neusmiljeno nasilje. In tako ali še huje so ravnale njegove pomožne, plačane policijske sile, slovenski kvizlingi. Kljub temu je prav, da partizanska stran povojne poboje teh zavojevalčevih pomožnih policijskih sil obžaluje,« je Fritz spomnil na preteklost, o sedanjosti pa dejal: »Da je sedanja Slovenija uresničenje sanj stoletij in tisočletij, je zgolj govorniško pretiravanje, kajti znameniti osamosvojitelji so z osamosvojitvijo izvedli tudi protirevolucijo, to se pravi restavracijo kapitalizma.« Po njegovem je tako vsa družbena lastnina postala plen.

Za prihodnost si Fritz želi spremembe: »Zahtevamo državo, ki nam bo zagotavljala človeka vredno življenje,« je dejal v svojem nagovoru. V trenutni družbeni ureditvi se mu takšen cilj ne zdi uresničljiv: »Zasebna tržna ekonomija, gospodarstvo, ki diktira državnim oblastem sumljive zakone, oblasti, ki gojijo sistemsko korupcijo, ki so razprodale nacionalno bogastvo, nekdaj skupno last, in ki hlapčujejo tujim interesom in interesom bogatih, oblasti, ki drsijo v fašizacijo, ne morejo več zagotavljati ljudske blaginje.«