Nadomestna gradnja je nujna, v celjski bolnišnici so nanjo čakali več let in ves čas tudi opozarjali na hudo prostorsko stisko. Konec leta 2017 je bila ta uvrščena tudi v nacionalni razvojni program, maja 2018 pa je ministrstvo za zdravje izdalo sklep o zagotovitvi sredstev za prvo etapo. Gradnja se bo torej začela natanko dve leti po tem, ko je ministrstvo za zdravje okoli 117 milijonov evrov vredno investicijo vključilo v nacionalni razvojni program za obdobje med letoma 2019 in 2025. Priprave na prvo etapo, za katero je že zagotovljenih 23,7 milijona evrov, bodo stekle v teh dneh, ko bodo začeli postavljati gradbišča, nato pa se bo v aprilu gradnja tudi zares začela. Trajala pa bo vse do končne dozidave urgentnega centra do petega nadstropja. Dela bo izvajal konzorcij podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad, ki je bil izbran na javnem razpisu, po terminskem planu pa naj bi dela končali do konca februarja 2022. Tripartitno pogodbo za izvedbo prve etape je poleg izbranih izvajalcev in celjske bolnišnice podpisalo tudi ministrstvo za zdravje.

Gibanje bo omejeno

»V teh dneh se bo torej na območju bolnišnice vzpostavilo eno veliko gradbišče, ki je potrebno za nadgradnjo štirih nadstropij nad urgenco in gradnjo podaljška proti ginekološko-porodniškemu oddelku. Zato bo to celotno območje zaprto, precej omejeno bo tudi parkiranje na območju ob Oblakovi ulici, saj bo zaradi gradbiščnih kontejnerjev zagrajena kar polovica dosedanjega makadamskega parkirišča, prav tako zelenica ob zgradbi infekcijskega oddelka. To pa pomeni tudi, da bo gibanje obiskovalcev, pa tudi pacientov na območju močno omejeno, saj bodo nekateri dosedanji vhodi dokončno zaprti. Pomembno je poudariti, da naj vsi obiskovalci in bolniki vstopajo skozi glavni vhod bolnišnice nasproti zdravstvenega doma in ne kje drugje, sploh pa ne preko urgence. V bolnišnici bodo postavljene ustrezne oznake, ki bodo bolnike in obiskovalce usmerjale do posameznih oddelkov,« opozarja direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek.

Edini še brez heliporta

Gradbišča se bodo na območju bolnišnice odpirala in zapirala v skladu z napredovanjem izvajalcev del. Najprej bodo do sredine aprila potekala pripravljalna dela, nakar se bo začela sama gradnja, gradbišča pa se bodo usklajevala skladno z napredovanjem del do končne organizacije gradbišča, ki bo namenjeno gradnji glavnega objekta. Pomembna pridobitev v tej fazi bo pristajališče za helikopterje na strehi nove zgradbe, saj je celjska bolnišnica kot tretja največja v državi edina, ki še nima heliporta. »Ko bo nadomestna gradnja v celoti zaključena, nam bo to omogočilo tudi združevanje delovnih procesov. V novi organizaciji namreč načrtujemo združevanje operativnih in neoperativnih dejavnosti, svoje nadstropje bodo imeli tudi otroci in podobno,« pa je našteval strokovni direktor celjske bolnišnice Franci Vindišar.