Zavarovana blagovna znamka Mura je naprodaj za izhodiščno ceno 31.500 evrov, blagovni znamki e.mura in Mura pa vsaka za 10.500 evrov. Rok za oddajo ponudb je 7. februar. Stečajni upravitelj ocenjuje, da bo na slovenskem prostoru blagovne znamke zelo težko unovčiti in da se moramo se sprijazniti z dejstvom, da je bila Mura kot blagovna znamka znana le na območju nekdanje Jugoslavije, v Evropi pa ne, saj so v Muri šivali za druge blagovne znamke.

Na današnji drugi javni dražbi je uspel Bončina prodati računalniško opremo, za katero sta se zanimala dva interesenta. Ker je bila stara in so jo uporabljali v proizvodno-poslovnih procesih že v predhodnicah Aruma, je s prodajo zadovoljen. Iztržil je namreč dobrih šest tisoč evrov in s kupcem danes tudi podpisal pogodbo.

Pred tem je bilo več dražb, vendar niso bile ravno uspešne. Za eno od večjih so informativno zbirali ponudbe za nakup proizvodne opreme, šivalnih strojev in likalnih strojev ter pripomočkov, skupaj za več kot 650 kosov različne osnovne opreme, vendar so dobili le dve informativni ponudbi. »Ker nista sprejemljivi, bomo objavili prvo javno zbiranje ponudb za prodajo tega premoženja, ki smo ga ocenili na 415.000 evrov. Rok se bo iztekel v drugi polovici februarja in to je največji del premoženja stečajnega dolžnika,« pojasnjuje Bončina. Dokaj uspešno pa prodajajo izdelke Aruma, torej obleke, teh je ostalo še za dobrih 200.000 evrov.

O skupnem premoženju Bončina pravi, da je mogoče govoriti le o knjigovodski vrednosti, ker je vse drugo precej zamegljeno. »Nas bolj zanima, koliko lahko pridobimo premoženja. Vendar je zanimanje za tovrstno ponudbo na našem območju zelo pičlo. Za naše proizvodne stroje v Evropi zagotovo ni interesenta za nakup, za kupce od daleč pa je glavna težava transport,« je povedal. Nekdanji zaposleni v Arumu od prodaje ne bodo dobili ničesar, saj je jamstveni sklad poplačal njihove terjatve iz naslova prednostnih terjatev v višini čez 920.000 evrov, do te višine pa ni mogoče iztržili premoženja.

Tega je sicer kosovno ogromno, ker gre za ostanke blaga in drugih delov, ki so jih prenašali od Mure in Aha Mure do Aruma, zato je njihova vrednost padala, unovčevanje pa je precej problematično in bo dolgotrajno, še pravi Bončina in dodaja, da bodo videli bomo, ali je sploh ekonomsko opravičljivo.