Pristojni direktorat za srednje šolstvo, višje šolstvo in izobraževanje odraslih je sklical sestanek z ravnateljico Nadjo Jager Popović in predsednikom sveta šole. "Sestanek je bil 8. januarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, namen sestanka pa je bil informirati se o delu na šoli in ugotoviti, ali je zagotovljen nemoten proces vzgojno-izobraževalnega dela, kar je temeljna skrb ministrstva. Na sestanku sta zakonita predstavnika šole ministrstvo seznanila z dogajanji na šoli in zagotovila, da pouk poteka nemoteno in da je to tudi njihova osnovna skrb in cilj, ki mu sledijo," so za STA povedali na omenjenem ministrstvu.

Predstavniki ministrstva so pozvali k umiritvi zadeve ter posvetitvi predvsem vzgojno-izobraževalnemu delu. "Vsi postopki morajo potekati v skladu z obstoječo zakonodajo. Poleg tega so predstavniki ministrstva ravnateljico in predsednika sveta šole obvestili o posredovanju pobud za inšpekcijski nadzor na ustrezne inšpekcijske službe in komisije," pravijo na ministrstvu.

Učiteljičin odvetnik napoveduje tožbo

Po poročanju medijev je ravnateljica v zadnjih mesecih odpustila tri šolske delavce. Po dveh izrednih odpovedih v preteklem letu je po pisanju časnika Večer ta teden uresničila še tretjo. Učiteljici Cvetki Hojnik je detektiv redno odpoved iz krivdnega razloga izročil na domačem naslovu, saj je trenutno na bolniški. Iz odločbe izhaja, da je delavka, ki je za polovični delovni čas zaposlena na omenjeni šoli, kršila pogodbene obveznosti s tem, ko je brez soglasja ravnateljice poučevala v konkurenčnem zavodu.

S tem se po pisanju Večera ne strinjata ne Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), katerega članica je Hojnikova, ne njen odvetnik Dino Bauk, ki napoveduje vložitev tožbe na delovnem sodišču.

Na delovno sodišče se je zatekel tudi nekdanji sindikalni zaupnik na šoli Dejan Paska, ki je lani dobil izredno odpoved, ker naj bi, kot je po poročanju Večera zatrjevala ravnateljica, zaposlene na sestankih nagovarjal proti njej. Sam pa trdi, da jo je le opozoril na neprimerne izjave, ko je na učiteljskih zborih izjavila, da bi bilo potrebno odpustiti deset odstotkov zaposlenih, pa bi bil mir.

Jager Popovićeva, ki ji letos izteče petletni mandat ravnateljice, na vprašanja STA na to temo še ni odgovorila. Po poročanju Večera ji je inšpektorat za delo že izdal opomin zaradi nepravilnega vročanja izredne odpovedi o zaposlitvi. Po neuradnih informacijah časnika naj bi v tem primeru šlo za delavca, ki je bil odpuščen po Paski.