Z njim želi predvsem pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Predlog novega zakona med drugim širi nabor subjektov, ki jih računsko sodišče lahko revidira, predvsem pri podjetjih v državni ali občinski lasti. Ob tem pa uvaja možnost ustavitve revizijskega postopka in možnosti, da računsko sodišče ne izda porevizijskega poročila, če so vsi popravljalni ukrepi izvedeni zadovoljivo. Vlada je na današnji seji sprejela tudi uredbo o podpori za širokopasovno infrastrukturo, ki med drugim prinaša sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij na območju t. i. belih lis. Gre za območja, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njihovo gradnjo. Poleg tega je vlada določila višino dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas. Nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 25 evrov dnevno oziroma 750 evrov za 30 delovnih dni. Za direktorja urada vlade za varovanje tajnih podatkov pa je imenovala Igorja Eršteta, ki je do zdaj urad vodil kot vršilec dolžnosti.