Izborna žirija inženirke leta 2019 Aidino življenjsko zgodbo prepoznava kot navdih mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam – četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne. Aida je namreč zgled, kam pripeljejo ambicija, pogum in vztrajnost, če pot osvetljuje svetilnik znanja in zaupanje vase. Mlado Aido je v 90. letih iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo namreč pregnala vojna. Misel: »Lahko ti vzamejo vse, razen znanja,« je postala njeno temeljno vodilo.

Od begunskega centra do univerze

Pridobivanje znanja jo je vodilo od begunskega centra in šole preko Prve mariborske gimnazije do Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. V akademskem okolju je kasneje našla tudi svoj poklicni dom. »Sama nisem imela v družini zgleda, sem se pa za študij odločila pragmatično. Raziskala sem, kaj me veseli, v čem sem dobra in kaj družba potrebuje. In ugotovila, da potrebuje inženirje in inženirke računalništva ter informatike. Potrebuje jih tudi še danes in v prihodnje, zato upam, da smo s svojim zgledom mlade spodbudili k temu,« je ob razglasitvi izpostavila Aida Kamišalić Latifić.

Družbena promocija inženirk

Drugi slovenski izbor za inženirko leta ne izpostavlja inženirskih dosežkov posameznic, temveč med desetimi nominirankami prepoznava njihov potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Njegov namen je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk. V Evropi je namreč na študijskih področjih STEM (ang. Science, technology, engineering, and mathematics) le dobra četrtina deklet, v Sloveniji ena tretjina. Med pomembnimi vzroki, da se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta tudi pomanjkanje zgledov in neustrezna obrazložitev pomena vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe.