Mestna občina Ljubljana v letošnjem proračunu namenja kar 157 milijonov evrov za razne naložbe, kar predstavlja približno 38 odstotkov vseh odhodkov občine v letu 2020.

Med projekti je nekaj takšnih, ki so v proračunu Mestne občine Ljubljana že več let, vendar doslej iz takšnih ali drugačnih razlogov niso prišli na vrsto. Takšna sta na primer gradnja strehe v Križankah in namestitev vodne skulpture na Slovenski cesti. Po drugi strani pa najdemo med njimi tudi projekte, ki jih pretekla leta še ni bilo v proračunu, kot je denimo obnova Šentjakobskega gledališča in nova knjižnica v Polju, ki naj bi jo dokončali že do pomladi.

Rekonstrukcija Šentjakobskega odra: 2 milijona evrov

V letu 2020 bo Šentjakobski oder, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe Lutkovnega gledališča Ljubljana na Krekovem trgu, dočakal temeljito prenovo, s čimer naj bi izboljšali funkcionalnost samega prizorišča in spremnih prostorov ter dostope uredili tako, da jih bodo gibalno ovirane osebe lažje uporabljale. Cilj prenove je rekonsturirati prvo nadstropje stavbe tako, da bo v njem še vedno mogoče izvajati uprizoritveno umetniško dejavnost, a da bodo v kar največji meri upoštevani standardi sodobnega gledališča. Mestna občina je za ta projekt pridobila kulturnovarstvene pogoje ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Nova knjižnica v Polju: 1,8 milijona evrov

Predvidoma v prvem tromesečju letošnjega leta bo javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana v soseski Polje IV odprl novo knjižnico. Na novi lokaciji bo Knjižnica Polje imela »dvakrat več prostora, uporabniki bodo imeli možnost samostojne izposoje na knjigomatih ter samostojnega prevzema rezervacij, v načrtu je tudi možnost samostojnega vračila izposojenega gradiva v času, ko je knjižnica zaprta,« so povedali v Mestni knjižnici Ljubljana. Posebnost te knjižnice bo prostor, ki so mu nadeli ime kreativnica. Ta bo uporabnikom ponujal možnost izobraževanja in ustvarjanja na različnih delavnicah. V njem bodo lahko potekala tako ročna dela kot tudi denimo programi računalniškega programiranja ali robotike.

Vodna skulptura ob Slovenski cesti: 0,5 milijona evrov

Mestna občina je leta 2016 z javnim natečajem izbrala najboljšo idejo za vodno skulpturo v križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Na natečaju je zmagala ideja zavite kovinske cevi avtorjev Primoža Boršiča, Mojce Kocbek Vimos, Saša Vrabiča in Jana Filipca. V proračunu za letošnje leto je občina končno zagotovila denar, da to skulpturo tudi postavi. Postopek izbire izvajalca je sicer stekel že lani, vendar še ni zaključen. Velja omeniti, občina je pred leti napovedala, da namerava na prenovljeni Slovenski cesti skulpture postaviti še na križiščih s Cankarjevo in Štefanovo ulico, a javnih natečajev za ti dve lokaciji vsaj za zdaj še ni objavila.