Stranke Lista Marjana Šarca, Socialni demokrati, Stranka modernega centra, Stranka Alenke Bratušek in Demokratična stranka upokojencev Slovenije so avgusta 2018 podpisale koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022. Precejšen del sporazuma obsega poglavje z naslovom Pravičen, solidaren in finančno vzdržen pokojninski sistem ter zagotavljanje varne starosti. Pustimo ob strani, da upokojenci predstavljamo skoraj tretjino slovenskega prebivalstva in da se večina spopada s hudimi gmotnimi težavami, kar je posledica slabih vladnih odločitev iz preteklih obdobij. Tako je že leta 1996 Drnovškova vlada za skoraj polovico znižala prispevek delodajalcev v pokojninsko blagajno in s tem povzročila, da je danes pokojninski sistem finančno nevzdržen. Ta del prispevka je Drnovškova vlada spremenila v davek od plač in s tem odpravila namenskost sredstev za pokojninsko blagajno. Davek od plač je Janševa vlada dokončno odpravila v letu 2009.

Zato vlado javno sprašujemo, zakaj krši koalicijski sporazum iz avgusta 2018. Če upokojenci ne uživamo zadostnega spoštovanja pri vladi RS, zakaj tak nespoštljiv odnos vladne ekipe do sopodpisnic koalicijskega sporazuma?

V koalicijskem sporazumu so se podpisnice zavezale, da bodo vsako leto mandata sedanje vlade (2018–2022) dvignile prispevek delodajalcev v pokojninsko blagajno za 0,8 odstotne točke. Tega vlada ni storila v letu 2019 in je tako pokojninsko blagajno oškodovala za nekaj milijonov evrov. Ali lahko pričakujemo, da bo vlada v letu 2020 dvignila prispevek delodajalcev v pokojninsko blagajno za 1,6 odstotne točke? Pri tem pričakujemo, da bo dvignila prispevek delodajalcev za 0,8 odstotne točke v prvem tromesečju tega leta, čeprav bi ga morala dvigniti že v letu 2019. Prispevek delodajalcev za 0,8 odstotne točke za leto 2020 pa bi po naših pričakovanjih morala vlada dvigniti najkasneje do konca 1. polletja 2020. Želimo jasen in nedvoumen odgovor vlade, brez birokratskega zavijanja in slepomišenja. Volilci smo tisti, ki se na vsakih volitvah odločamo, komu bomo namenili svoj glas, zato pričakujemo konkreten odgovor na konkretno vprašanje.

Ob tem želimo poudariti, da podrobno spremljamo vladne ukrepe, zato nam v odgovoru ni treba naštevati, kaj je vlada do danes naredila. Sami dobro vemo, da je za bodoče upokojence naredila nekaj malega, za sedanje uživalce pokojnin pa prav nič.

Kajtimir Kunc, Civilna iniciativa Za upokojence