Investitor 10,5 milijona evrov vredne investicije je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Kolektor CPG, ki bo dela zaradi tehnične zahtevnosti opravilo skupaj s partnerji.

Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov, preostala sredstva pa so bila namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.

"Po zaključku sanacije, za kar ima izbrani izvajalec časa 18 mesecev, bo pregrada ponovno omogočala tako visok vodostaj akumulacije, kot je bil po zaključku gradnje. Kljub gradnji pa bo voda iz akumulacijskega jezera ves čas na voljo kmetovalcem, ki jo uporabljajo za namakanje kmetijskih površin," je ob današnjem slovesnem podpisu pogodbe za izvedbo del povedal direktor direktorata RS za vode Tomaž Prohinar.