K rasti cen so tudi decembra največ prispevale cene hrane, alkohola in tobaka ter storitev.

Cene hrane, alkohola in tobaka so se decembra zvišale za dva odstotka (novembra za 1,9 odstotka), cene storitev pa za 1,8 odstotka (novembra za 1,9 odstotka). Cene neenergetskega industrijskega blaga so se na letni ravni zvišale za 0,4 odstotka, kar je enako kot novembra, cene energije pa so narasle za 0,2 odstotka, potem ko so novembra beležile 3,2-odstotni letni padec, padale pa so tudi v mesecih pred tem.

Med velikimi evrskimi gospodarstvi je Nemčija decembra zabeležila 1,5-odstotno letno inflacijo, Francija 1,6-odstotno, Španija 0,8-odstotno in Italija 0,5-odstotno. Najvišja je bila inflacija na Slovaškem (3,2 odstotka), Nizozemskem (2,8 odstotka), v Litvi (2,7 odstotka) in Latviji (2,1 odstotka). Najnižja je bila medtem na Portugalskem (0,4 odstotka), v že omenjeni Italiji in na Cipru (0,7 odstotka).

V Sloveniji je letna inflacija decembra dosegla dva odstotka in bila tako najvišja po avgustu, ko se je ustavila pri 2,4 odstotka.

Kljub okrepitvi v zadnjih dveh mesecih leta pa je bila letna inflacija v evrskem območju tudi ob koncu 2019 še vedno precej oddaljena od srednjeročnega cilja Evropske centralne banke (ECB), ki je blizu, a malenkost pod dvema odstotkoma.

Prva ocena Eurostata je sicer precej skladna s pričakovanji ECB. Ta je v svojih zadnjih napovedih za 2019 predvidela 1,2-odstotni dvig cen življenjskih potrebščin, naslednje leto naj bi letna inflacija dosegla en odstotek, v 2021 pa naj bi bila pri 1,5 odstotka. V 2022 naj bi bila pri 1,6 odstotka, v zadnjem četrtletju tega leta pa pri 1,7 odstotka.