Naravne novoletne smrečice spadajo v zabojnike za biološke odpadke ali v zabojnike za zeleni odrez v zbirnih centrih, medtem ko lahko umetne oziroma plastične smrečice, ki so že odslužile svoje, odvržete v ustrezne zabojnike v zbirnih centrih. Iz zelenega naravnega okrasja bodo v RCERO Ljubljana pridelali kompost, medtem ko bo umetna novoletna drevesca, enako kot druge odpadke, Snaga predala podjetjem, ki poskrbijo za ustrezno reciklažo.

Umetne smrečice in druge praznične okraske, kot so denimo lučke, ki so še uporabni, lahko občani, namesto da jih odvržejo v smeti, prinesejo tudi v Center ponovne uporabe (CPU) na Povšetovi ulici 4 ali pa jih v zbirnem centru na Barju odložijo v poseben, ponovni uporabi namenjen kotiček.