Zadnji uboj oziroma atentat na poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija je nedvomen dokaz, da se državni terorizem ne razlikuje kaj dosti od individualnega ali drugega organiziranega skupinskega terorizma. Tako v vzrokih kot v posledicah. Pa naj gre za navedeno »tarčo« ali pa na primer za celoten kurdski narod.

Kar je bilo včasih bolj skrito očem javnosti in je bilo bolj v domeni tajnih obveščevalnih služb in specialnih enot, pa zato seveda nič manj sprejemljivo, je danes javno, »legalno in legitimno« pokrito z delovanjem najodgovornejših državnih odločevalcev. Tudi pridobivanje javnosti za navedena dejanja je sestavni del celotnih operacij.

Olepševanje z izrazi »likvidacije«, lastništvo sredstev javnega obveščanja, njihovo oblikovanje mnenj in samo poročanje, je velikokrat medlo, pritrjujoče ali pa boječe. Predvsem pa dostikrat tudi premalo odločno v opozarjanju na možne in dejanske posledice. Često pa so zamegljeni oziroma zamenjani tudi vzroki in posledice povzročiteljev različnih terorističnih dejanj. Tako državnega kot seveda tudi drugega terorizma.

Zeleni dolar namreč postaja vsaj v očeh javnosti čedalje bolj rdeč in krvav. Hkrati se je izredno nevarno igrati v dobi nuklearnega in drugega orožja z vojnami, nespoštovanjem mednarodnega prava in človekovih pravic. Prav tako vse skupaj ni nenevarno tudi za Slovenijo in njeno vpetost v vojaško zvezo Nato, njeno nemiroljubno zunanjo politiko, ki je navzoča na vseh svetovnih žariščih, skratka za njeno ruplovsko vilensko držo.

Atentat na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu, ki je bil povod za prvo svetovno vojno, se danes zdi kot igračkanje. Posledice neke vojne širših razsežnosti danes bi bile oziroma so vsekakor drugačne. Zato tiha in tudi drugačna podpora državam z različnimi interesi, z voditelji, ki imajo degenerirane odločevalske ambicije, prej kot ne spodbuja ravnanja teh predsednikov oziroma držav. Le kje si, miroljubna politika sodelovanja, nevmešavanja in predvsem ustvarjalnega sobivanja?

Miloš Šonc, Grosuplje