Nihče izmed obtoženih nekdanjih vodilnih iz gospodarskih družb pod okriljem koncerna Hypo Group Alpe Adria danes ni prišel na razglasitev sodbe, v kateri je sodni senat četverico obsodil zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. Vest o obsodbi so tako izvedeli šele od svojih odvetnikov, pri čemer je bil lahko najmanj zadovoljen Andrej Oblak, med drugim nekdanji direktor družb Hypo Nepremičnine in Hypo Ena. Tričlanski sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval Srečko Škerbec, ga je obsodil na osem let zapora, denarno kazen 37.000 evrov, vrniti pa bo moral tudi okoli tri milijone evrov premoženjske koristi. Po približno dva milijona evrov bodo morali vrniti Anton Romih, Andrej Potočnik in Božidar Špan, ki jim po še nepravnomočni sodbi grozi šest oziroma šest in pol (Špan) let zapora in po 35.000 evrov stranske denarne kazni.

Odvetniki obsojenih so po razglasitvi sodbe dejali, da jih obsodba ni presenetila, saj je na to kazalo sodnikovo vodenje sojenja. Z obsodbo pa se niso strinjali. »Mislim, da se bo šele na višji stopnji odločalo vsebinsko,« je bil do sojenja kritičen Španov odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, ki je višino kazni četverici označil za posledico sodnega terorja. Glede na to, da so bili bančniki obsojeni na enako ali celo višjo kazen kot iraški državljan, ki je bil zaradi poskusa uboja taksista in poskusa umora policista po priznanju krivde decembra obsojen na šest let zapora, je Kovačič Mlinar dejal, da smo kot družba popolnoma izgubili kompas. »Prepričan sem, da bo sodba na eni izmed instanc padla,« je optimizem ohranil tudi odvetnik Dejan Marković.

Preprodaja zemljišč in pranje denarja

Sodišče je v izreku sodbe sledilo obtožnici specializiranega državnega tožilstva. Senat je sklenil, da je sojenje potrdilo nezakonite posle četverice, ki je s sporno preprodajo zemljišč družbam koncerna Hypo prek liechtensteinskega podjetja v dveh projektih (na Ptuju in v Trzinu) protipravno zaslužila 6,3 milijona evrov. Prav oni so bili namreč v ozadju skrivnostnega liechtensteinskega podjetja, ki se je vmešalo v trgovanje z zemljišči. Četverica je z nezakonitim dobičkom nato kupila družbo Gina in prvotni zaslužek še oplemenitila. Družbo Gina je precej dražje – za 22 milijonov evrov – prodala naprej Vegradu. Osem milijonov evrov kupnine je predstavljal pobot, štirinajst milijonov evrov pa je končalo na računih družb v Liechtensteinu, Luksemburgu in na Deviških otokih.

Sodni senat je danes presodil, da bodo morale premoženjsko korist vrniti tudi nekatere osebe, ki so povezane z obsojeno četverico in pri katerih je končal del umazanega denarja. Prav tako se bodo terjala tudi sredstva in nepremičnine nekaterih vpletenih družb, med katerimi naj bi bile tudi nepremičnine iz pobota z Vegradom.

Sodnik Škerbec je danes poudaril, da so bili vsi obtoženi »top menedžment« skupine Hypo ter da so svoj položaj izkoristili za lastno okoriščanje. »Vsi štirje so delovali skupaj in zasledovali isti cilj,« je ocenil Škerbec, ki je kljub temu nekoliko višjo kazen izrekel Oblaku – zaradi njegove glavne vloge pri pranju denarja in razdeljevanju plena.

Rok zavarovanja premoženja že potekel

Čeprav je od začetka sojenja oziroma od prvih razpisanih predobravnavnih narokov v zadevi Hypo minilo že več kot štiri leta (Vegradova Hilda Tovšak je novembra 2015 priznala svoj del krivde in bila obsojena na pogojno kazen), je sodba za zdaj še nepravnomočna. Tudi če bo sodba v tej obliki postala pravnomočna, pa bo premoženjsko korist od obsojenih težko izterjati. Zaradi zapletov na sojenju je namreč že maja 2018 potekel triletni rok zavarovanja premoženja, tako da lahko četverica že dobro leto in pol z njim prosto razpolaga.

»Predvsem sem zadovoljna, da se je ta dolgotrajni in dokazno ter procesno gledano izjemno zapleteni postopek končal. Zadovoljna pa sem tudi, da je sodišče ravnanje obdolžencev prepoznalo kot kazniva dejanja in jim izreklo zaporne kazni,« je bila danes kljub vsemu zadovoljna tožilka Ana Bučar Brglez.