Nad prometno varnostjo naj bi bedeli Agencija za varnost prometa in prometna policija. Sam sem že več kot 45 let kot šofer in sopotnik, kolesar in pešec udeleženec v prometu. Moj pokojni oče je kot inšpektor policije profesionalno deloval na tem področju. Večkrat se je doma jezil, ker tudi takratna oblast ni kazala volje, da bi naredila kak resen premik v varnosti prometa.

Ker imam do tega drugačen odnos, sem na podlagi očetovih predlogov, ki jih seveda niso upoštevali, in svojih izkušenj prišel do nekaj spoznanj, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi se varnost povečala.

1. Neprilagojena hitrost

Spominjam se dveh verižnih trčenj na dolenjski in primorski avtocesti, pri čemer je ugasnilo veliko življenj. Kljub hudi megli v nočnem času so se zaletavali s hitrostmi več kot 140 km/h. Tudi v času sneženja so bile hitrosti mnogih udeležencev absolutno previsoke. Rešitev bi bila zmanjševanje najvišje dovoljene hitrosti ob slabših vremenskih pogojih. Tako bi morala biti omejitev v času sneženja največ 65 km/h, v času megle in nalivov največ 90 km/h. Na avtocestah so namestili panoje za cestninjenje tovornih vozil. Tja bi morali namestiti prikazovalnike, ki bi voznikom sporočali podatke o pogojih vožnje in pripadajoči omejitvi hitrosti. Seveda bi bilo treba postaviti bistveno več stalnih radarjev. Te prikazovalnike bi lahko uporabili tudi za obveščanje voznikov o zastojih zaradi nesreč, da bi se lahko pravočasno umaknili na krajna pasova.

2. Alkohol

Zelo problematično je, da je alkohol tako lahko dostopen. Prodajajo ga v vseh trgovinah in celo na bencinskih črpalkah. Menim, da bi morali posnemati skandinavske države, tam je namreč nakup alkoholnih pijač možen samo v specializiranih trgovinah. Kupce, ki pogosteje kupujejo pijače, pa evidentirajo. Menim tudi, da bi morali pijani povzročitelji nesreč plačevati vsaj za 30 odstotkov višji prispevek za zdravstvo.

3. Nepravilna stran vožnje

Sam sem že skoraj zašel na napačni priključek za avtocesto. Razlog je bila nejasna in dvomljiva signalizacija. Če se je to zgodilo meni, in to v jasnem vremenu, si ni težko predstavljati, kako je to mogoče ponoči, v slabših vremenskih pogojih in ob morebitni utrujenosti. Menim, da je treba preveriti signalizacijo vseh dostopov in priključkov avtocest ter vse nejasnosti odpraviti.

4. Reklamni panoji ob cestah,telefoniranje

Nikjer v Evropi ob cestah nisem zasledil toliko reklamnih panojev kot pri nas. Ti odvračajo pozornost voznika, kar zna biti nevarno, a se to ne more primerjati z telefoniranjem med vožnjo. Menim, da je treba drastično povečati kazni, in to še tehnično onemogočiti. Današnja tehnika to vsekakor omogoča.

To je samo nekaj mogočih ukrepanj, za katera mislim, da bi lahko prinesla napredek. Žal je to pri nas v domeni politike, ki posluša samo interese kapitala. Dokler bo tako, tudi Agencija za varnost prometa nima možnosti in pooblastil, da bi kaj bistveno spremenila. Zato žal tudi za drugo leto napovedujem enako analizo stanja prometne varnosti, kot jo beremo leta in leta. V isti tekst bomo lahko vnesli zgolj druge številke.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki