Usposabljanje traja 24 tednov oziroma 911 pedagoških ur. Od tega je 401 ura namenjena teoriji, 510 pa jih je namenjenih praktičnem usposabljanju. Poleg tega kandidati opravijo 80 ur prakse v poklicnih gasilskih enotah, je dejal Petrovič.

V času usposabljanja so kandidati nastanjeni v izobraževalnem centru na Igu. Del praktičnih ur pa opravljajo v enoti v Sežani. »Usposabljanje se konča z zaključnimi in strokovnimi izpiti. Če jih kandidati uspešno opravijo, pridobijo naziv poklicnega gasilca,« je dodal Petrovič.

Usposabljanje je razdeljeno po področjih, kandidati opravljajo strokovne in gasilske predmete, poudarek pa je na praktičnem delu, je povedal Petrovič.

Inštruktorji teoretičnih vsebin so sodelavci iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Pri gasilskih vsebinah sodeluje okoli 47 predavateljev in inštruktorjev z dolgoletno prakso iz poklicnih gasilskih enot. Poleg tega pri izpitu za delo z motorno žago sodelujejo z Gozdarsko šolo v Postojni, ki lahko izda tak certifikat, je razložil Petrovič.

Povprečna starost letošnje generacije je 27 let, najmlajši kandidat je star 19 let, najstarejši pa 42. »Večina kandidatov je že prostovoljnih gasilcev, kar pomeni, da imajo izkušnje in odnos do gasilstva, zato se zavestno odločijo, da bi opravljali ta poklic,« je pojasnil Petrovič.

Trenutno je v Sloveniji okoli 1300 poklicnih gasilcev, ki delujejo v poklicnih, prostovoljnih in industrijskih gasilskih enotah. Petrovič je ocenil, da naj bi se z vsako generacijo pokrila potreba po poklicnih gasilcih. Gasilske enote namreč vsako leto ocenijo, koliko gasilcev potrebujejo. Na šolanje pošljejo toliko kandidatov, kolikor zaposlitev jim odobrijo občine.