Zavarovalnici sta dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za združitev pridobili 4. decembra. Kot so takrat sporočili iz Generalija, vsa sklenjena zavarovanja ostajajo nespremenjena in v veljavi do poteka zavarovanja.

Združena zavarovalnica Generali bo svojim zavarovancem nudila razširjeno in še dostopnejšo prodajno mrežo po vsej Sloveniji ter se jim s ponudbo premoženjskih, življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj ter asistenčnih storitev še bolj približala, so navedli.

Adriatic Slovenico je lani od družbe KD Group kupila družba Generali CEE, ki je del italijanske skupine Generali Group. Kupnina za 100-odstotni delež je dosegla 245 milijonov evrov, Generali pa je s prevzemom Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, postal druga največja zavarovalna družba v državi.

Adriatic Slovenica je ponujala premoženjska, nezgodna, zdravstvena, življenjska in pokojninska zavarovanja, imela je 1,7 milijona zavarovalnih polic in 500.000 strank, s skoraj 14-odstotnim tržnim deležem pa je bila tretja največja na slovenskem trgu.