Vi dobro veste, da je skupščina Socialistične republike Slovenije leta 1990 sprejela odločitev, da bo plebiscit za samostojno državo Slovenijo svetovna javnost dojela kot demokratično in legitimno dejanje samo v primeru, da bo več kot polovica vseh volilnih upravičencev potrdila odločitev skupščine. Tako smo dobili svojo državo in demokratični svet je to sprejel in priznal.

Zakon o volilnem sistemu, ki določa, kako državljani izvolijo svoje najvišjo zakonodajno oblast (DZ RS), je edini zakon, ki ne more biti nikoli legitimen, dokler ga na referendumu ne potrdi več kot polovica vseh volilnih upravičencev RS. Vsakršne volitve, ko se poslanci DZ RS izvolijo po pravilih, ki so si jih določili sami sebi, so nelegitimne. In to velja za vse volitve v DZ RS po letu 1992.

Zakonske odločitve, ki so jih izvedli delegati skupščine Socialistične republike Slovenije v obdobju žametne revolucije 1990–92, lahko sprejemamo kot demokratične in legitimne, ker so bile odobrene s plebiscitom z dne 23. 12. 1990. To vključuje tudi sprejetje ustave RS 23. 12. 1991 in preimenovanje Skupščine socialistične RS v skupščino RS. Dobili smo drugo republiko.

Zakon o volitvah DZ RS, ki so ga septembra 1992 sprejeli delegati skupščine RS in velja še danes, pa ne more biti pokrit z odločitvami plebiscita iz leta 1990. To je edini zakon, ki bi ga morali volilci predhodno potrditi na referendumu z večino glasov, da bi bili poslanci izvoljeni v DZ RS novembra 1992 legitimni predstavniki vseh državljanov RS in bi sprejemali zakone v njihovem imenu. Zakon je celo v nasprotju s plebiscitom in ustavo RS, ki zagotavljata demokratične volitve in demokratično oblast.

Gospod predsednik, vi in vaši predhodniki od leta 1992 ste edini demokratično in legitimno izvoljeni predstavniki države Slovenije, ker ste bili izvoljeni z večino glasov vseh volilcev v RS. Isto velja za predsednika predsedstva Socialistične RS Milana Kučana, ki je bil leta 1990 izvoljen z večino glasov vseh državljanov. V skladu z ustavo RS je vaša pravica in dolžnost, da državljanom Slovenije zagotovite resnično demokratične in legitimne volitve v DZ RS. Zato imate pravico in dolžnost, da od DZ RS zahtevate, da mora biti volilni zakon za volitve v DZ RS predhodno potrjen od večine državljanov na referendumu. Če iz katerih koli razlogov volilni zakon ne dobi večinske potrditve državljanov RS, je vaša ustavna pravica in dolžnost, da razpišete volitve v DZ RS po volilnem sistemu, ki bo demokratičen in legitimen. Tak primer je, ko se v vsakem od 88 volilnih okrajev izvoli po en poslanec, ki prejme absolutno največ glasov volilcev tega okraja. Ti poslanci bodo legitimni predstavniki državljanov RS. Le oni bodo lahko v našem imenu spreminjali ustavo RS, sprejemali zakone, ki smo jih zavezani spoštovati, imenovali sodnike, ki sodijo »v imenu ljudstva« itd.

Za zaključek pa še to: Socialistična republika Slovenija je bila iz desetletja v desetletje prijaznejša za njene prebivalce, sedanja Republika Slovenija pa je iz desetletja v desetletje slabša mačeha za njene državljane. Zadnje desetletje, gospod predsednik, pa je vaše desetletje. Srečno 2020!

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici