Ko se delavci in delavke vsako jutro iz Vnanjih Goric in okoliških krajev skušajo čim prej prebiti do služb v Ljubljani, velikokrat naletijo na gnečo. To velja tudi za tiste, ki jo uberejo po Cesti v Gorice. Kakšen kilometer, dva pred azilnim domom jih pričaka ozka cesta, na kateri se s težavo srečata dva avtomobila. Navadno mora eden zapeljati čez bankino na zemljo, ki se ob obilnem deževju tu in tam udira, medtem ko je srečanje nemogoče, kadar mimo pripelje kamion. Teh ni malo, in kadar se srečajo z avtomobilom, praviloma šibkejši udeleženec v prometu zapelje na eno od parcel pred hišami ob cesti.

Zemlja se udira

Med vožnjo se pred voznicami in vozniki na levi in desni strani cestišča razpirajo drevesa. Ograja ob cesti je v slabem stanju, ponekod je udrta, na primer tam, kjer sta nanjo padli drevesi, ki visita čez jarek, po katerem teče potok Curnovec.

Ko smo si ogledovali cesto, je mimo prišel krajan, ki je z ženo in vnukom sprehajal psa. V dopoldanskem času cesta ni tako prometna kot zjutraj, zato so lahko hodili po razpokanem asfaltu. »Veliko prometa je, predvsem tamle na začetku mostu, od tam naprej je cesta ožja,« je z roko pokazal v daljavo, nato pa dodal, da je problem voda, ki mehča zemljo.

»Ko so cesto asfaltirali, bi morali postaviti cevi podnjo, da bi voda odtekala. Ker tega niso naredili, voda zastaja. Zato se pozimi zemlja med potokom in cesto zmehča in udira,« je razlagal Dušan, ko je šel mimo eden redkih avtomobilov. Ti so cesto spet zavzeli nekaj ur kasneje, ko so se ljudje začeli vračati iz služb. »Do upokojitve sem hodil ob pol sedmih v službo in je bila cesta vedno polna avtomobilov, kar pa ni edina težava. V bližnjo gmajno nekdo prinaša smeti, da se vzpostavlja nekakšno ilegalno smetišče. Vedno so tam keramične ploščice in beton,« je dejal in med govorom brcal okrušen vrček za vodo, ki je ležal ob cesti. Le malo naprej stoji tabla, ki sporoča, da je smeti prepovedano odlagati, zraven pa sta še zanemarjeni klopci in miza v prav tako slabem stanju.

Rekonstrukcije še ne bo

Medtem ko je znano, da po tej poti poteka promet dnevnih migrantov iz dela brezoviške občine v Ljubljano, na občini pravijo, da je cesta prekomerno obremenjena zaradi nedovoljenih gradenj. »Koncesionar za vzdrževanje spremlja stanje ceste in poškodbe sproti sanira. Odločitve v zvezi z rekonstrukcijo oziroma razširitvijo ceste bodo sprejete sočasno z legalizacijo. Postopke za legalizacijo morajo urediti graditelji oziroma lastniki zemljišč z nelegalnimi gradnjami na območju,« dodajajo na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.