Število moških (1.045.835) je prvič v več kot 160-letni zgodovini merjenja preseglo število žensk (1.043.475). Sprememba razmerja med spoloma je predvsem posledica močnejšega priseljevanja iz tujine, saj je med priseljenimi tujimi državljani izrazito več moških kot žensk.

427.333 prebivalcev Slovenije je imelo januarja 2019 končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2018 povečal za pol odstotne točke in dosegel 24,2 odstotka.

4,8 % je v letošnjem tretjem četrtletju znašala stopnja anketne brezposelnosti, kar je najmanj po tretjem četrtletju 2008, ko je bila 4,1-odstotna. Povprečje EU je 6,2 odstotka. Registrirano brezposelnih je bilo konec novembra 72.395 brezposelnih oseb oziroma 4,9 odstotka manj kot novembra lani. Konec oktobra je bilo v Sloveniji okoli 901.300 delovno aktivnih oseb ali za 1,8 odstotka več kot konec oktobra prejšnjega leta.

1741,70 € je znašala povprečna bruto plača za oktober, povprečna neto plača pa 1122,40 evra. Povprečna bruto plača za obdobje od januarja do oktobra 2019 se je v primerjavi s povprečno bruto plačo za enako obdobje 2018 nominalno zvišala za 4,3, realno, ob upoštevanju inflacije, pa za 2,7 odstotka. Povprečna neto plača se je nominalno povečala za 3,6 in realno za dva odstotka.

1,9 % je znašala letos v Sloveniji rast cen. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, ki so se v enem letu zvišale za 3,5 odstotka. Storitve so se podražile za 2,6 odstotka, blago pa za 1,3 odstotka.

2,7 % je v prvih treh četrtletjih 2019 glede na enako obdobje v letu 2018 znašala gospodarska rast. Izvoz se je realno povečal za 4,8 odstotka, uvoz za 5,2 odstotka. Realna rast potrošnje gospodinjstev je bila 3,4-odstotna, potrošnje država pa 2,2-odstotna.

32,39 mrd. € je znašal konsolidirani bruto dolg države, kar je 586 milijonov evrov več kot pred letom dni. Povečal se je predvsem dolg iz naslova kratkoročnih posojil. Medtem se je upadanje izdatkov za obresti nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju, tokrat so bili nižji za 15 odstotkov. Izraženo v deležu BDP je dolg države konec septembra znašal 68,1 odstotka.

12 odstotnih točk nižji je decembra letos kazalnik zaupanja potrošnikov glede na lanski december. Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila v največji meri kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja v državi. Kazalnik gospodarske klime je za 8,1 odstotne točke nižji kot decembra lani. Gospodarsko razpoloženje je bilo nazadnje tako negativno v letu 2014.