Kranjski mestni svetniki so na eni zadnjih sej mestnega sveta »na podlagi utemeljenih pobud pravnih in fizičnih oseb potrdili spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta kranjske mestne občine,« je povedal župan Matjaž Rakovec in dodal, da bodo s tem rešili velik problem dveh degradiranih območjih. Gre za nekdanja samska domova v Stražišču in na Planini. »Za oba imamo investitorje, ki so ti dve območji pripravljeni oživiti,« je poudaril župan.

Promet naj bi speljali pod zemljo

S še več stanovanji, kar 380, naj bi Kranjčane razveselil investitor, ki želi zgraditi novo stanovanjsko sosesko v bližini nakupovalnega centra Qlandia v Kranju. Kot je dejal župan Rakovec, je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) pred nedavnim našla kupca za stavbno zemljišče, na katerem je bila predvidena gradnja stanovanjske soseske Kozolci. Investitor naj bi sosesko, kot je dodal župan, poimenoval Kranjska iskra.

»Investitor že pripravlja vse potrebno, da bi bilo novo naselje zgrajeno čim prej,« je zagotovil Rakovec. Med 380 novimi stanovanji naj bi bilo 80 varovanih in namenjenih starejšim, ki potrebujejo nekaj pomoči, ne želijo pa se preseliti v dom za starejše. Po županovih besedah si je mestna uprava že ogledala skice načrtov investitorja. »Podrobni prostorski načrt za območje ne bo potreben, bo pa investitor v sodelovanju z občino prek natečaja iskal najboljšo rešitev. Gradnja naj bi potekala po fazah, začela bi se lahko že konec leta 2020,« je še omenil Rakovec.

Med zanimivostmi pri načrtovanju soseske Kranjska iskra je župan omenil še, da naj bi bili v soseski vidni samo stanovanjski objekti, promet pa naj bi po načrtih sodeč potekal pod zemljo. Na MO Kranj pa po Rakovčevih besedah mislijo tudi na socialno šibkejše in tako bodo na podlagi spomladi objavljenega razpisa upravičencem dodelili predvidoma 20 neprofitnih stanovanj v lasti MO Kranj.

Soseska Breg ob Savi bo velik infrastrukturni zalogaj

V Kranju namerava stanovanja graditi tudi Stanovanjski sklad RS, in sicer naj bi z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil okvirno 240 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov v stanovanjski soseski Ob Savi. Kot je povedal župan Rakovec, bo to območje velik infrastrukturni zalogaj. Na Stanovanjskem skladu RS pa so zapisali: »Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Razvoj prve faze se bo začel takoj po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta in začetku priprav na komunalno in prometno ureditev širšega območja, ki je v pristojnosti občine.«

Gre za stanovanjsko sosesko v južnem delu mesta, na območju med Savsko cesto in reko Savo, zemljišča stanovanjskega sklada obsegajo 3,2 hektarja. Nova stanovanjska soseska Ob Savi bo, kot pravijo na skladu, obsegala šest sodobnih večstanovanjskih stavb s pritličjem in tremi etažami. »V soseski sta predvideni dve igrišči, otroško igrišče za manjše otroke in športno igrišče za mladostnike, družabni prostor s slaščičarno ter povezava kolesarske poti ob Savi. Območje odlikujejo izjemna pozelenelost robov, neposredna bližina reke Save in obrečnega prostora ter neposredna bližina mestnega jedra, naselja Čirče in industrijskega zaledja preko reke,« so še zapisali v Stanovanjskem skladu RS.