Miha Čebulj, po diplomi na Fakulteti za arhitekturo UL je podiplomsko izobraževanje nadaljeval na priznanem Berlage Institutu v Rotterdamu, se je že med študijem ukvarjal s temo parametrične arhitekture, ki se prilagaja uporabniku in okolju, v katerem nastaja. Velik pečat mu je vtisnilo osebno srečanje z brazilskim arhitektom Oscarjem Niemeyerjem (1907–1912), enim najpomembnejših arhitektov 20. stoletja. Niemeyerjevo arhitekturo zaznamujejo dinamične forme in poudarek na skulpturalnosti, kar je danes, v času favorizacije vizualnega sveta, še posebej aktualno.

Funkcionalnost v različicah ambientalnosti

Po vrnitvi v Slovenijo je odprl studio Miha Čebulj Arhitektura (MCA), ki se ukvarja z načrtovanjem projektov različnih meril, pri čemer preko raziskovanja vedno poskuša najti inovativne rešitve, nove kombinacije ali možnosti tako tehnološkega kot pojavnega vidika. Neprestano raziskuje nove možnosti na področju tehnologije gradnje, inovativnih materialov in udejanja drzne rešitve. Arhitektura naj bi po njegovem delovala v polju med človekom in njegovim okoljem, ki sta oba izrazito dinamična.

Letos je zaključil projekt notranje opreme za podjetje Nomago v velikosti 750 kvadratnih metrov površine. Nomago je nastal z združitvijo več uveljavljenih slovenskih podjetij v novo družbo, ki ponuja najsodobnejše storitve mobilnosti. Nov začetek poslovanja je narekoval tudi nove delovne oziroma poslovne prostore, ki bi materializirali vizijo podjetja. Naročnik je želel, da ambient odraža dolgoletne izkušnje združenih podjetij, povezane s svežo in inovativno energijo.

Miha Čebulj je zasnoval funkcionalen delovni prostor, v katerega je postavljena dinamična lupina, ki prostor organizira in ustvarja različne ambiente, ki jih narekujejo potrebe in želje zaposlenih. Vsi prostori so zasnovani kot udobna delovna okolja, ki vzpodbujajo učinkovito komunikacijo in sodelovanje. Drzna zasnova motivira kreativnost, kar povečuje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. Ergonomsko oblikovana pisarniška krajina deluje sproščeno, udobno in domače.

Osrednji del je odprt, oceanski sistem delovnega okolja, ki se po obodu zapira v ločene pisarne in sejne sobe. Ravnovesje med odprtimi in zaprtimi prostori je arhitekt dosegel z mehko kontinuirano lupino, vzdolž katere so nanizani posamezni mikroambienti z različnimi stopnjami zasebnosti in zvočne izoliranosti. Pred načrtovanjem so temeljito analizirali dinamiko dela in zahteve glede na posamezne prostore. Na ta način so lahko temeljito izkoristili prostor in predvideli optimalne pozicije in velikosti ambientov za večje sestanke, manjše sejne sobe, za hitra srečanja, za telefonske pogovore v sodobnih govorilnicah ali osredotočeno delo v tišini in sproščena neformalna srečanja ob priročnih čajnih kuhinjah.

Mize podpirajo skupinsko delo

Pisarniška oprema je oblikovana po meri, da bi ustrezala konceptu oblikovanja prostora in obenem preprečevala neurejeno kopičenje pisarniškega materiala in dokumentov. Fleksibilnost je omogočena z odprtim prostorom brez ločenih hodnikov. Posebno skrb je avtor namenil oblikovanju delovnih miz, te so romboidne in polkrožne oblike in se lahko sestavljajo v konfiguracije različnih velikosti in oblik, ki podpirajo različne načine skupinskega dela. Poleg tega je lupina z delovnimi površinami ergonomsko oblikovana – različne višine narekujejo različne telesne drže pri delu ali sprostitvi. Zaposleni lahko delajo stoje ali naslonjeni ob visok pult, sede ali pa napol zleknjeni med blazinami.

Izbira naravnih materialov in toplih svetil v prostoru subtilno mehča ambient, ki postane manj strog in bolj udoben. Zelena nit prostorov je integralna uporaba zelenja, ki se prepleta ob lupini, označuje posamezne mikroambiente ter ločuje in organizira poti v prostoru. V sodobnih delovnih prostorih se vedno bolj uporabljajo naravne rastline, ki s svojim spreminjanjem v času omogočajo stik z naravno sezonsko časovno dimenzijo, pozitivno vplivajo na zrak v prostorih in posledično na počutje zaposlenih, kar se kaže kot večja koncentracija, produktivnost in učinkovitost.