Državna revizijska komisija je septembra razveljavila del razpisne dokumentacije v postopku za izbor izvajalca gradbenih in obrtniških del v okviru prenove Hotela Brdo, ki ga je naročnik vodil s pogajanji. Komisija je ugodila revizijskemu zahtevku avstrijske gradbene družbe Strabag zaradi kršitev zakona o javnem naročanju.

Komisija je naročnika napotila na objavo sprememb razpisne dokumentacije. Ker je bil postopek začrtan kot dvofazni pa se je naročnik odločil, da ne gre v spremembe razpisne dokumentacije, pač pa postopek ustavi in objavi nov razpis, ki bo enofazni. Tako je generalni sekretariat vlade kot naročnik del 27. septembra sprejel sklep o ustavitvi postopka.

17. oktobra je sekretariat objavil novo javno naročilo za izvedbo del za prenovo in dograditev hotela. Podaljšan rok za oddajo ponudb je potekel 12. decembra, izbor izvajalca pa še poteka. Kot je za STA pojasnila namestnica generalnega sekretarja Barbara Peternelj, bo izbira izvajalca potekala skladno z določili razpisne dokumentacije. Po terminskem planu se predvideva, da bo pogodba podpisana do 1. marca.