Ali je dr. Šinko zares hotel nastaviti ogledalo tudi Zavodu za gozdove Slovenije in Javni gozdarski službi (JGS)?

V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS) se kot Slovenci in Evropejci vse bolj jasno zavedamo svojih lastninskih pravic na gozdni posesti, ki nam jih jamčita ustava in nenazadnje tudi evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je Slovenija ratificirala. Z jasno usmeritvijo v trajnostno gospodarjenje z gozdovi slovenski lastniki gozdov pri svojem delu zelo spoštujemo gozdarsko stroko in strokovno znanje.

V ZLGS želimo poudariti, da je znanstvena sfera gozdarske stroke v Sloveniji, bodisi da prihaja z Biotehniške fakultete bodisi da deluje na Gozdarskem inštitutu, skozi svoja znanstvena dela – doktorate, mednarodne študije in projekte – dokazala visoko znanstveno in mednarodnoprimerjalno raven ter da z znanstvenimi metodami primerjalno in statistično prihaja do jasnih zaključkov. Velikokrat tudi v prid slovenskim lastnikom, predvsem pa slovenski družbi.

Če predpostavimo – v ZLGS smo v to prepričani – da znanstvena gozdarska sfera Slovenije dobro opravlja svoj posel, je v prvi vrsti od nas lastnikov in na drugem mestu od vladajoče politike odvisna odločitev, ali bomo te znanstvene izsledke upoštevali in uresničili tudi v praksi pri gospodarjenju v slovenskih zasebnih gozdovih.

Javna gozdarska služba v okviru ZLGS kot gozdarski inženirski kader lahko prenos znanja v prakso zelo olajša in tudi pospeši. Nikakor pa ni upravičeno, da bi neargumentirano polemizirala z znanstvenim kadrom. Praktiki v JGS in med lastniki si moramo predvsem želeti in prizadevati, da smo povratna vez glede jasnih informacij o izsledkih in potrditvah znanstvenih dognanj v praksi.

Retorično vprašanje članka se torej prej ko slej obrne v to smer: čigava pristojnost velja kje in do kod: lastnik – država – stroka… Tu je nujno potreben multidisciplinaren pristop: pravo, ekologija, gozdarstvo, ekonomija…

Če želimo v letu 2020 več uspešnih zgodb in manj zamujenih priložnosti v gozdarstvu ter pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, moramo biti vsi partnerji manj zazrti v preteklost in mnogo bolj v izzive prihodnosti. V ZLGS upamo, da bomo tudi mi povabljeni h »gozdnemu dialogu«, predvsem pa, da bo v njem zmagovala moč argumentov.

MARJAN HREN, Zveza lastnikov gozdov Slovenije