Socialno šibkejšim občanom v Novem mestu je trenutno na voljo okoli 200 neprofitnih stanovanj. Po besedah župana Gregorja Macedonija je to daleč najmanj v primerjavi z večjimi slovenskimi mesti. Celje, denimo, jih ima okoli 2000, Maribor okoli tisoč in Ljubljana štiri tisoč. Kot je pojasnil Macedoni, so bila neprofitna stanovanja pred leti kot ustanovni kapital prenesena na stanovanjsko podjetje Zarja, ki pa je fond v zadnjih 25 letih zmanjševalo, predvsem zaradi slabih izkušenj z neprofitnimi najemniki. »Občina je zavzela stališče, da se število naših lastnih neprofitnih stanovanj ne sme zmanjševati. Zato bomo v prihodnjih letih naredili aktivne korake na tem področju,« napoveduje Macedoni.

Nova stanovanja v starem mestnem jedru

Občina se medtem pospešeno pripravlja na obnovo spomeniško zaščitenih večstanovanjskih objektov v starem mestnem jedru. V zadnjih letih je namreč postala lastnica večjega dela 400 let stare stavbe na Glavnem trgu 2 ter objekta v bližnji Dilančevi ulici. Na okoli 2500 kvadratnih metrov naj bi uredila sedemnajst novih stanovanj, velikih od 53 do 100 kvadratnih metrov, namenjenih zlasti mladim družinam. Gradbena dela ocenjuje na 2,45 milijona evrov, od tega računa na 2,2 milijona sofinancerskih sredstev iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

»Zadeve z objektom v Dilančevi so se nekoliko zapletle zaradi določitve meje s sosednjim zemljiščem, sodni postopki še niso končani. Zato za zdaj teče projekt le za Glavni trg 2, za katerega smo že sredi leta pridobili gradbeno dovoljenje,« je dejal župan. Zaključena je tudi projektna dokumentacija, še ta mesec naj bi občina objavila razpis za gradbena dela, spomladi pa bi po Macedonijevih besedah že lahko začeli dela.

V Novem mestu se v prihodnjih letih obeta lepo število tržnih stanovanj zlasti v Mrzli dolini, kjer naj bi podjetje Dolnov, ki je v zadnjih dveh letih zgradilo 120 stanovanj, zgradilo še dva večstanovanjska objekta. Poteka tudi prenos zemljišč na Stanovanjski sklad Republike Slovenije na območju Brod - Drage v zaledju že obstoječe večstanovanjske soseske Brod. Kot je pojasnil Macedoni, namerava občina odkupiti del zemljišč, namenjen individualni gradnji, medtem ko bo stanovanjski sklad investiral v ureditev območja za večstanovanjsko gradnjo, morda že v letu 2021.

Večina stanovanj starejša od 25 let

»Večinoma bi šlo za najemniška pa tudi oskrbovana stanovanja za starejše. Občina želi v okviru tega projekta pridobiti tudi lastna neprofitna stanovanja. Ena izmed možnosti sodelovanja s stanovanjskim skladom nam omogoča soinvestiranje do polovice, posojilo v višini četrtine ter lastni delež občine prav tako v višini četrtine naložbe. Občina bi tako prišla do neprofitnih stanovanj s sorazmerno majhno finančno obremenitvijo,« je dejal.

Tik pred izdajo gradbenega dovoljenja je tudi gradnja večstanovanjskega objekta v Jakčevi ulici, v Bučni vasi zasebnik gradi 25 novih hiš in želi po Macedonijevih besedah projekt nadaljevati z gradnjo oskrbovanih stanovanj in vila blokov. V Novem mestu je sicer okoli 13.700 stanovanj, več kot 80 odstotkov je starejših od 25 let, kar tretjina pa jih je bila zgrajenih v 70. letih prejšnjega stoletja.