Britanski BBC je namreč o delovanju zbirnih centrov za odpadke, za turiste zanimivih podzemnih ekoloških otokov za smeti in angažiranosti Slovencev do recikliranja, posnel krajši prispevek.

Tudi v Sloveniji količine odpadkov naraščajo. Vsako leto prebivalci ustvarimo nekaj več kot sedem milijonov ton odpadkov. Od tega je več kot 900.000 ton komunalnih odpadkov (kar je približno 450 kilogramov na prebivalca).

Po ocenah agencije republike Slovenije za okolje (Arso) in poročila Evropske komisije za leto 2019 je predelava odpadkov iz proizvodnje in storitev pri nas v zadnjih letih dosegla okoli 70 odstotkov, medtem ko je delež komunalnih odpadkov le še zgolj 30-odstotni. V preteklih letih je Slovenija večino komunalnih odpadkov zakopavala na odlagališčih, vendar se s spremembami v zakonodaji odpira vse več komunalnih centrov za ravnanje z odpadki, ki predvidevajo boljše ločeno zbiranje in obdelavo mešanih odpadkov pred odstranjevanjem.

Vsekakor nas do uspešnega cilja (ang. »zero waste« oziroma nično odlaganje odpadkov v okolje) čaka še dolga pot (kot na primer sprejetje zakona o prepovedi embalaže za enkratno uporabo), a smo lahko na svoja prizadevanje do okolja ponosni.