Medtem ko so se Blejci v kratkem nadejali začetka gradnje južne obvoznice, pa postopke zavira pridobivanje potrebnih zemljišč. Težava je predvsem na območju Mlina, kjer si civilna iniciativa želi drugačne trase ceste. Občina je na pozive ministrstva za infrastrukturo znova pristopila k preverjanju variant pri različnih soglasodajalcih.

Kot je povedal blejski župan Janez Fajfar, je Zavod RS za varstvo narave že podal svoje mnenje, da sta alternativni dve trasi nesprejemljivi, medtem ko mnenja ostalih soglasodajalcev še čakajo. Ker kaže, da kompromisa s soglasodajalci ne bo, najverjetnejša ostaja potrjena trasa. Ob tem se občina pogovarja z Direkcije RS za infrastrukturo, da bi zgradili cesto tako, da bi bila ta za krajane čim manj moteča.

Po časovnici predviden začetek gradnje trase leta 2023

Stroka potrjeno traso zagovarja kot najboljšo, zato jo je občina tudi že leta 2012 vključila v občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov zemljišč pa bodo potrebne razlastitve, ki jih vodi država. Na Betinovem klancu, kjer naj bi se lotili prve faze izgradnje obvoznice, gredo razlastitve proti koncu, zato Blejci računajo, da se bo gradnja lahko kmalu začela.

Novembra pa jih je razburila časovnica v načrtih razvojnih programov Slovenije, kjer je začetek gradnje ceste predviden šele leta 2023 in zaključek leta 2031. Blejci so zato enotno, skupaj s civilno iniciativo, državo pozvali k takojšnjemu začetku fazne gradnje obvoznice. Na ministrstvu za infrastrukturo pa so odgovorili, da še nimajo zemljišč, saj se je občina odločila za traso, ki ji lastniki zemljišč nasprotujejo, zato prihaja do zamika.

Pričetek odvisen od pridobitve zemljišč

Po ostri izmenjavi mnenj o tem, kdo je odgovoren, da se gradnja obvoznice zamika, tako na občini kot na državi žogico umirjajo. Kot so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, so se dogovorili, da bo Občina Bled aktivno sodelovala pri pridobivanju zemljišč in sklepanju odškodninskih sporazumov s tistimi lastniki, s katerimi direkcija ni našla skupne točke. Sicer pa, kot so izpostavili, Občina Bled že od samega začetka sodeluje pri pridobivanju zemljišč.

Pričetek gradnje je odvisen predvsem od pridobljenih zemljišč, na podlagi katerih bodo lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje, so pojasnili na direkciji in dodali, da bo gradnja južne razbremenilne ceste na Bledu zelo zahtevna, saj vključuje tudi pokriti vkop, predor in viadukt.