NLB je pogodbo o podrejenem posojilu sklenila 17. septembra z namenom "okrepitve in optimizacije kapitalske strukture".

Kot so prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočili iz največje slovenske banke, morajo za vključitev posojila v izračun dodatnega kapitala pridobiti predhodno dovoljenje ECB. Ker do ponedeljka 23. decembra dovoljenje ni bilo izdano in njegove izdaje ni mogoče utemeljeno pričakovati v bližnji prihodnosti, bo družba izvedla predčasno odplačilo kredita v januarju 2020.

V NLB so še zagotovili, da predčasno vračilo posojila ne bo ogrozilo izpolnjevanja regulatornih kapitalskih zahtev družbe, vključno s kapitalskimi blažilniki in ostalimi trenutno znanimi zahtevami.

Je pa NLB novembra na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno zaključila izdajo podrejenih obveznic v višini 120 milijonov evrov, ki bodo uvrščene v dodatni kapital banke. Gre za obveznice z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih.