Bojan Požar, urednik in novinar Požareporta, mora plačati odškodnino tastu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Viktorju Knavsu, je potrdilo ljubljansko višje sodišče. »Po uspehu v pravdi je Viktor Knavs od izdajatelja medija upravičen do odškodnine v znesku 5000 evrov in 1943 evrov pravdnih stroškov. Višje sodišče mu je tudi naložilo, da mora na svoji spletni strani objaviti uvod in izrek sodbe kot tudi javno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, da je bil Viktor Knavs v zaporu,« je sporočila Knavsova pooblaščenka, odvetnica Nataša Pirc Musar.


Knavsovo negodovanje je sprožil članek Dokumenti, utaja davkov: Viktor Knavs, oče Melanie Trump, bil v zaporu, ki ga je Požar objavil 19. oktobra 2016. Med drugim je zapisal, da je bil Knavs zaprt zaradi utaje davkov in nedovoljene trgovine, ki naj bi ju zagrešil leta 1976. Pirc-Musarjeva je na Požareport najprej poslala demanti, češ da Knavs ni bil nikdar za rešetkami, nato pa proti piscu vložila še odškodninsko in kazensko tožbo. Ker Požar sodne pošte, ki se je nanašala na civilni postopek, ni pravočasno prevzel, je sodišče izdalo zamudno sodbo. Brez sojenja je bilo odločeno, da mora Požar storiti vse, kar je tožnik zahteval: plačati odškodnino in se opravičiti. Požar se je pritožil in zdaj je višje sodišče sodbo potrdilo, le višino odškodnine je nekoliko znižalo – z 8300 na 5000 evrov, češ da to bolj ustreza naši sodni praksi.  Ocenilo je, da novinar pri preverjanju resničnosti informacij ni bil dovolj skrben in ni imel utemeljenega razloga verjeti v resničnost podatkov, da je bil Knavs obsojen in v zaporu. »Njegovo ravnanje je bilo protipravno, ravnal je najmanj malomarno, zato mora medij, za katerega piše, odgovarjati za povzročeno škodo,« je po besedah tožnikove odvetnice zaključilo višje sodišče. S tem je sodba postala pravnomočna.

Nadaljuje se kazenski postopek

Kazenski postopek, v katerem je Požar obtožen žaljive obdolžitve, pa še poteka. Med sojenjem se je izkazalo, da Knavs res ni bil v zaporu; v 70. letih prejšnjega stoletja se je znašel v preiskavi zaradi nedovoljene trgovine, a je tožilstvo od pregona odstopilo. Novinar vztraja, da je imel utemeljen razlog verjeti v zapisano. Kot trdi, se je opiral na podatke iz centralne abecedne evidence republiškega sekretariata za notranje zadeve iz tistega časa. Prav tako se je opiral na izjavo ameriškega novinarja Gerarda Reyesa, da mu je neka Sevničanka potrdila, da je bil Knavs v kazenskih postopkih. Omenjena Sevničanka, mama Melaniine prijateljice iz otroštva, je zdaj na sodišču pričala, da se je res pogovarjala z Reyesom. A mu je razložila, da o zaporu ne ve nič. Ob intervjuju je bila prisotna tudi njena hči, ki je na prostoru za priče potrdila materine besede.

Na zadnji glavni obravnavi je Požarjev zagovornik Franci Matoz navedel, da je bila po podatkih iz centralne abecedne evidence Sevničanka Knavsova računovodkinja in da sta bila v kazenskem postopku skupaj. Da bi jo soočil s tem novim podatkom, je zahteval ponovno zaslišanje. Sodnik o predlogu še ni odločil, prav tako ne o predlogu, da bi zaslišali tudi Reyesa.