Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) je nameravala prenovo predora Golovec in bližnjega pokritega vkopa Strmec na ljubljanski obvoznici z javnim naročilom oddati družbi Kolektor CPG za ponudbeno ceno nekaj manj kot 8,56 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, a sta družbi Strabag in Iskra, ki sta s skupno ponudbo konkurirali Kolektorju, vložili zahtevek za revizijo, še preden bi odločitev utegnila postati pravnomočna.

Po zaključku predrevizijskega postopka, ki poteka na Darsu, bo družba za avtoceste dokumentacijo javnega naročila predala državni revizijski komisiji, ki bo nadaljevala revizijski postopek. »Rok za odločitev državne revizijske komisije je 15 dni od prejema popolne dokumentacije, ta rok pa se lahko tudi podaljša. Običajno traja nekaj tednov od prejema zahtevka, da državna revizijska komisija sprejme odločitev,« so povedali na Darsu, kjer odločitve revizijske komisije pred februarjem ne pričakujejo.

Državna revizijska komisija že dvakrat odločala

Velja poudariti, da se državna revizijska komisija s tem javnim naročilom za gradbena dela na enem najbolj obremenjenih avtocestnih odsekov v državi ne bo prvič ukvarjala. Na mizi ga je imela celo že dvakrat. Dars je januarja lani objavil javno naročilo in nanj sta se odzvala Kolektor CPG ter konzorcij Strabag in Iskra. Ponudba prvega je bila nižja, in sicer 8,56 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, konzorcij pa bi dela opravil za 8,83 milijona evrov. Dars je konec marca posel oddal Kolektorju, a sta se Strabag in Iskra pritožila.

Državna revizijska komisija je zahtevku Strabaga in Iskre ugodila ter Darsu naložila, da ponovno pregleda in oceni ponudbi ter nato znova odloči o izbiri izvajalca. Namesto tega so se v Darsu odločili, da javnega naročila ne oddajo nobenemu od ponudnikov. A tudi s to odločitvijo se je morala na pobudo Strabaga in Iskre ukvarjati državna revizijska komisija, saj sta partnerja ponovno vložila zahtevek za revizijo. Komisija jima je znova ugodila in ponovno razveljavila odločitev Darsa. Po vnovičnem pregledu in ocenitvi ponudb ter ob upoštevanju ugotovitev državne revizijske komisije se je Dars ponovno odločil, da posel odda najcenejšemu ponudniku Kolektorju. A kot rečeno, Strabag in Iskra vložila še tretji zahtevek za revizijo.

Prenavljati nameravajo v poletnih mesecih

Če ne bi bilo revizijskih zahtevkov, bi Dars začel prenovo prve cevi predora Golovec in prvega dela vkopa Strmec zadnji teden letošnjega junija, drugi del pa bi prišel na vrsto poleti 2020. Na družbi za avtoceste so namreč načrtovali, da bodo dela izvajali le v poletnih mesecih, saj leži predor Golovec na enem prometno najbolj obremenjenih avtocestnih odsekov, poleti pa naj bi bilo na ljubljanskem obroču najmanj prometa. Na podlagi podatkov iz preteklih let so namreč ugotovili, da je v tem obdobju na primer dnevnih migracij do petino manj kot druge mesece. Kljub temu pa se zavedajo, da bodo vsaj v času jutranje in popoldanske prometne konice nastajali zastoji. Na Darsu so pred časom pojasnili, da predor Golovec vse od odprtja pred dvema desetletjema še ni bil temeljiteje obnovljen.