Obiskovalci in občani, ki so se v zadnjih mesecih sprehajali okoli Blejskega jezera, so vselej strahoma pričakovali, kaj bo odkril pogled na pristanišče Mlino, kjer med drugim domujejo slovite blejske pletnje. Tabla, ki jo je v pristanišče postavila gradbena inšpekcija, je namreč opozarjala, da gre za nelegalen objekt. Napis na tabli je izdajal še, da marčevska odločba inšpekcije od izvajalcev oziroma investitorjev zahteva zaustavitev gradnje in rušitev objekta oziroma vzpostavitev v prvotno stanje najkasneje do 15. avgusta. A ko je bil poletni rok za odstranitev objekta mimo, se ni zgodilo nič. Na ministrstvu za okolje in prostor, pod okriljem katerega deluje gradbena inšpekcija, so pojasnili, da je občina Bled vložila predlog za odlog izvršbe, ki pa je bil zavržen.

Medtem ko se je negotovost glede prihodnosti novega pristanišča, za katerega občina ni pridobila gradbenega dovoljenja, a bi ga po mnenju inšpekcije morala, podaljševala iz dneva v dan, si na občini še vedno prizadevajo za pridobitev gradbenega dovoljenja. »Postopki so v delu,« so nam pojasnili na Občini Bled. Na vprašanja, povezana z zahtevanim rušenjem objekta, pa smo z ministrstva za okolje in prostor prejeli presenetljive odgovore.

Ko bo inšpekcija ugotovila, da pristanišče še vedno stoji…

»Ker je bilo na kontrolnem inšpekcijskem pregledu 27. avgusta na kraju ugotovljeno, da občina ni izvršila naložene obveznosti, je gradbena inšpektorica 12. septembra izdala sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo ter določila, da je Občina Bled dolžna izvršiti odrejeno obveznost do 15. decembra. Če zavezanka do tega roka ne bo v celoti izvršila odrejene obveznosti, se bo po preteku tega roka kot prisilno sredstvo uporabila denarna kazen v znesku 10.000 evrov.«

Rok je mimo, pristanišče še vedno stoji in je v uporabi, na ministrstvu pa so nam na naše poizvedovanje odgovorili, da po preteku novega roka za izpolnitev obveznosti, torej po 15. decembru, kontrolni ogled s strani gradbene inšpekcije še ni bil opravljen.

V zvezi z neizvršitvijo odločbe je inšpekcija, kot so dodali na ministrstvu, uvedla prekrškovni postopek. »Gradbena inšpektorica je tako 12. septembra odgovorni osebi Občine Bled izdala globo za prekršek v višini 500 evrov.«

Različna mnenja, ali je šlo za prenovo ali novogradnjo

Kot je znano, so na občini ves čas poudarjali, da ne gre za novogradnjo, temveč prenovo pristanišča, zato so bili prepričani, da gradbenega dovoljenja ne potrebujejo. Odločba inšpekcije je nasprotno navajala, da pri rekonstrukciji pomola na bregu Blejskega jezera ni šlo za vzdrževanje objektov, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno, ker so izvedena dela takšno definicijo presegla. Res da je pristanišče za pletnje na istem mestu obstajalo že prej, vendar so delavci odstranili njegove temelje in pilote ter jih na razširjenem območju nadomestili z novimi. »Po zakonu pa je za novogradnjo ali rekonstrukcijo potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje,« je opozarjala inšpekcija.

Blejska občina je v pristanišče, ki so ga po prenovi odprli letos spomladi, vložila okoli 160.000 evrov. V njem je prostor za priveze in pristajanje enajstih pletenj. Pletnjarji so nad prenovo navdušeni, saj je bila ta po besedah predsednika čolnarskega združenja Pletna Bled Gregorja Pazlarja nujna predvsem zaradi varnosti potnikov, ki jih pletnjarji prevažajo na Blejski otok in nazaj. Kot je znano, se je pred dvema letoma prav v tem pristanišču prevrnila pletnja, polna korejskih gostov. Preden so se rešili, so v vodi, ki je imela zgolj pet stopinj Celzija, doživeli ledeno kopel, dva sta bila pri tem resneje podhlajena.