Raziskava ManpowerGroup o napovedi zaposlovanja razkriva skromne zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev za prvo četrtletje 2020. Neto napoved zaposlovanja znaša sedem odstotkov, kar je najšibkejša napoved v zadnjih treh letih. V primerjavi z enakim obdobjem lani so zaposlitvene možnosti upadle za 13 odstotnih točk. »Vse več je napovedi o gospodarskem ohlajanju in tudi člani Združenja Manager so letos že zaznali upad naročil, kar napoveduje, da bo v naslednjem letu zaposlovanja manj. Tudi raziskave kažejo na upad zaposlitvenih namer v skoraj vseh gospodarskih panogah in regijah,« ocenjuje Saša Mrak iz Združenja Manager. Po podatkih ManpowerGroup o najmočnejših zaposlitvenih načrtih poročajo delodajalci v gradbeni panogi (17 odstotkov). Delodajalci v panogah proizvodnje ter transporta, logistike in komunikacije pričakujejo najšibkejši zaposlitveni utrip v zadnjih šestih letih. O najšibkejših zaposlitvenih možnostih v obdobju zadnjih štirih let poročajo v panogah finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter trgovine na debelo in drobno. Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenije in regije Adriatic, je prepričan, da se na področju zaposlovanja v začetku leta 2020 napovedujejo spremembe predvsem v avtomobilski industriji. »Zaradi globalnega upada proizvodnje avtomobilov se morajo slovenska podjetja, ki delujejo v avtomobilski panogi, primerno prilagoditi razmeram. Ker pričakujemo manjšo rast gospodarstva, bo temu sledilo tudi zaposlovanje, kar pa ne pomeni, da ne bo novih delovnih mest in zaposlitev. Tudi v prihodnjem letu lahko pričakujemo povpraševanje po kadru na področju farmacije, transporta, logistike, IT in storitvenih dejavnosti.«

Podobno ocenjuje mag. Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A. »Napovedi o nižjem zaposlitvenem utripu v letu 2020 niso presenečenje, saj se moramo zavedati, da je bilo zaposlovanje v minulih letih konjunkture veliko in Slovenija beleži v zadnjih mesecih rekordno stopnjo zaposlenosti. Enako dosegamo po številu delovno aktivnega prebivalstva rekordne vrednosti, ki jih v samostojni Sloveniji še ni bilo. Glede na panoge je največ novih zaposlitvenih priložnosti pričakovati v gradbeništvu in turizmu, ki bosta zaradi novih investicij pospešeno rasla.« Kot ob tem dodaja dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe Gen-I, se zavedajo, da je podnebna kriza največja grožnja življenju na našem planetu. »Zato smo v poslovni strategiji Gen-I za obdobje do leta 2030 na osrednje mesto postavili zeleno transformacijo energetike in razvoj novih rešitev, s katerimi želimo omogočiti slehernemu posamezniku, da zmanjša porabo energije, zniža s tem povezane stroške ter izniči svoj ogljični odtis.«

 Kakšne kadre bodo iskali?

Tudi v prihodnjem letu lahko pričakujemo povpraševanje po delavcih na področju farmacije, transporta, logistike, IT in storitvenih dejavnosti, ocenjuje Miro Smrekar iz Adecca. Ker živimo v času nenehnih in hitrih sprememb, so in bodo vse bolj iskani kadri, ki so nanje pripravljeni, so kreativni, inovativni in prispevajo k iskanju novih rešitev, gredo iz cone udobja in so zavezani vseživljenjskemu učenju. »Torej tisti, ki imajo razvite mehke veščine, kot so reševanje zapletenih problemov, kritično razmišljanje, ustvarjalnost, upravljanje ljudi in koordinacija z drugimi, če naštejemo le pet najpomembnejših kompetenc prihodnosti, kot jih navaja Svetovni gospodarski forum.«

Vse bolj zaželeni pa so oziroma bodo tudi tisti, ki bodo 'več dela' zamenjali z učinkovitejšim delom. Prva naloga podjetij in menedžmenta namreč ostaja povečevanje produktivnosti in izboljševanje konkurenčnosti,« meni Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager. Kot poudarja dr. Robert Golob, Gen-I, se zavedajo, da leži ključ za doseganje teh velikopoteznih načrtov v sodelavkah in sodelavcih. »Samo ozke strokovne kompetence zaposlenih ne bodo dovolj. Zato pri sestavi ekip za bodočnost prisegamo na združevanje oseb najrazličnejših profilov od tehnike ter družboslovja pa do humanizma.« Na teh usmeritvah temelji tudi iskanje kadrov za zeleno prihodnost. Kot ključno pri sklepnem izboru prav posebno vlogo igra ujemanje z vrednotami Gen-I. »Poznati smisel in verjeti v nujnost zelene preobrazbe bo ključno vezivo delovanja naše ekipe v prihajajočem desetletju.«

V Zavarovalnici Triglav je razvoj osnovne dejavnosti družbe sicer povezan s potrebo po zaposlovanju specializiranih kadrov na področju prodaje zavarovalnih storitev in produktov, razvoja tehnologij, aktuarstva, upravljanja tveganj… »Zato smo letos zaposlovali predvsem zavarovalne zastopnike, komercialiste, analitike, cenilce, skrbnike odnosov s strankami in informatike. Z zaposlitvijo več pripravnikov na različnih delovnih mestih smo priložnost za zaposlitev ponudili tudi mladim diplomantom,« je dejala Zdenka Valjavec, izvršna direktorica za upravljanje človeških virov. Mag. Jelica L. Lajovic, direktorica sektorja za kadre in korporativno komuniciranje v Iskratelu, prejemniku priznanja zlata praksa 2018, napoveduje, da v Skupini Iskratel za doseganje strateških ciljev potrebujejo zlasti strokovnjake s področij računalništva, elektrotehnike, pa tudi fizike in matematike z domenskimi znanji s področja digitalnih  komunikacij, dostopovne tehnologije, virtualizacije, transporta, energetike in javne varnosti. »Za zagotavljanje storitev elektronske proizvodnje za različne industrije pa zaposlujemo tudi delavce v proizvodnji.« Glede na trende in izkušnje ocenjujem, da bo na trgu dela tudi v letu 2020 povpraševanje po tovrstnih kadrih večje od ponudbe. »Zato se pri iskanju ustreznih profilov ne omejujemo zgolj na Slovenijo, ampak jih pridobivamo na globalnem trgu dela. V letu 2020 v Skupini Iskratel načrtujemo večje število zaposlitev in posledično večje število zaposlenih v primerjavi z letos.«