Uprava Intereurope verjame, da bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe pozitivno vplivala na strateške možnosti razvoja, saj je prevzemnik v prospektu zapisal, da namerava kot močan strateški vlagatelj pomagati pri razvoju potenciala družbe, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Intereurope.

Pošta Slovenije namerava Intereuropo ohraniti kot samostojno pravno osebo z lastno blagovno znamko, kar v Intereuropi ocenjujejo kot pomemben dejavnik za njihov nadaljnji uspešni razvoj.

Pozdravljajo tudi namere glede politike zaposlovanja, ki ne vključujejo večjih sprememb, in glede investicij, kjer Pošta Slovenije napoveduje podporo rasti investicij v dejavnost Intereurope. Slednje bo po mnenju vodstva Intereurope omogočilo dodatna vlaganja v osnovno dejavnost, informacijsko tehnologijo in logistično infrastrukturo ter s tem povečevalo konkurenčno prednost družbe.

Uprava Intereurope je ob tem zagotovila, da med družbama ni dogovorov glede prevzemne ponudbe in glede načina izvrševanja glasovalne pravice iz delnic, ki jih pošta že ima.

Pošta Slovenije, ki je 72,13-odstotna lastnica Intereurope, je ponudbo za nakup še preostalega deleža koprske logistične družbe objavila minuli ponedeljek. Za delnico Intereurope je pripravljena plačati 1,45 evra, ponudba pa je veljavna od minulega torka do vključno 13. januarja 2020, razen če se je prevzemnik ne odloči podaljšati.