Izrednega tehničnega pregleda tako ni opravilo vseh 19 tovornih vozil, sedem polpriklopnih in 12 osebnih vozil. Pri večini vozil so ugotovili kritične napake na vozilih, katerih udeležba v cestnem prometu predstavlja nevarnost za ostale udeležence v prometu. Še posebej kritična so bila večja tovorna vozila, ki so imela okvare na krmilnih mehanizmih, zavorah in blažilnih sistemih, navajajo ljubljanski policisti.

Pri izvajanju tehničnih pregledov je poleg kriminalistov in tehničnih preglednikov sodeloval tudi inšpektor za promet in predstavnik Agencije za varnost prometa. Kriminalisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o tem dodatno obveščali pristojno državno tožilstvo.

Prve ugotovitve kriminalistične preiskave so sicer predstavili že konec novembra. Takrat so sporočili, da so opravili 35 hišnih in osebnih preiskav, štirim osebam so odvzeli prostost, eden osumljencev je specialni povratnik, saj je že izvrševal takšna kazniva dejanja.

Po ugotovitvah policije je med seboj usklajeno delovalo osem tehničnih preglednikov in trije zunanji posredniki. Kaznivih dejanj pa so poleg teh osumljeni tudi tisti uporabniki oz. lastniki vozil, ki so dali podkupnino. V enem primeru je šlo za dajalca podkupnine, ki ima v lasti številna tovorna vozila, ki jih v vsakodnevnem prometu vozijo poklicni vozniki.

Policija je 29 fizičnih oseb osumila 107 različnih kaznivih dejanj. Predvsem je šlo za kazniva dejanja jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje ter ponareditve ali uničenja uradne listine. Za ta kazniva dejanja so predvidene kazni zapora od enega do osmih let.