Kranjsko okrožno sodišče je Miranu Oblaku dosodilo triletno zaporno kazen. Oblak je namreč priznal več kaznivih dejanj goljufije pri valutnem trgovanju v skupni vrednosti milijon evrov. V skladu z dogovorom o priznanju krivde je sodišče Oblaku, ki je bil vrsto let na begu, pripor nadomestilo s hišnim priporom.

Sporno valutno trgovanje

Tožilstvo je obtožencu očitalo, da je v letih 2004 do 2008 storil okoli 35 kaznivih dejanj goljufije in poslovne goljufije v povezavi z valutnim trgovanjem oziroma sistemom forex. Pregon za večino omenjenih kaznivih dejanj je po desetih letih že zastaral, v spremenjeni obtožnici pa je ostalo sedem kaznivih dejanj, v katerih je nastala škoda, višja od 50.000 evrov, saj je zastaralni rok za tovrstna dejanja 20 let. Skupaj naj bi Oblak svojim upnikom oziroma vlagateljem v sistem forex ostal dolžan več kot milijon evrov. Nekateri so zoper njega vložili tudi premoženjskopravne zahtevke. Sodišče je tri izmed njih, v skupni vrednosti okoli 300.000 evrov, potrdilo in Oblaku naložilo, da jih je dolžan povrniti.

Oblak je sicer brez premoženja in brezposeln. Na naroku za izrek kazenske sankcije se je vsem vlagateljem oziroma oškodovancem opravičil za nastalo škodo in pojasnil, da je tudi sam izgubil vse premoženje. »Nekateri so govorili, da sem se okoristil z njihovim denarjem, vendar to ne drži,« je poudaril in dodal, da je bil zaradi groženj primoran oditi iz Slovenije.

»Od doma sem šel sem s 4000 evri, ki mi jih je dala teta,« je povedal Oblak, ki se je z ženo vrsto let skrival v Bosni in Hercegovini. Pred nekaj meseci pa mu je sin po telefonu povedal, da se je pri njih oglasila policija in povedala, da ga išče Interpol. Kot je zagotovil Oblak, tega prej ni vedel. Zato se je 1. avgusta letos predal.

»Zdaj sem tu, da rešimo probleme in gremo z delom naprej,« je dejal Oblak, ki svojih otrok, ki sta zdaj že odrasla in imata svoje družine, ni videl deset let. »Želim, da bi lahko v miru živeli naprej in da bi po svojih najboljših močeh oškodovancem vračal izgubljeno,« je izpostavil. Dodal je, da si želi čim prej najti službo in se zaposliti.

Zato si tudi prizadeva, da bi izrečeno kazen treh let zapora prestajal na alternativni način z vikend zaporom. Kot pogoj za priznanje krivde pa je izpostavil nadomestitev pripora, v katerem je od avgusta, s hišnim priporom. Pri tem je bilo treba rešiti težavo, kje bo Oblak sploh prestajal hišni pripor, saj nima bivališča.

V pripor k sosedu

Rešitev mu je ponudil bivši sosed, ki je Oblaku dal na razpolago svojo prazno hišo. Kot je pojasnil, nima nikogar, ki bi za hišo in v njej urejene apartmaje skrbel, saj njegovi odrasli otroci za to nimajo interesa. Hiša je tako sedaj prazna, v njej nihče ne živi in tudi apartmaji se ne oddajajo.

Tožilka Polona Košnjek se je strinjala, da Oblak tam prestaja hišni pripor, prav tako je napovedala, da ne bo nasprotovala izvajanju kazenske sankcije z vikend zaporom, če bodo za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Košnjekova je za Oblaka v skladu z dogovorom o priznanju krivde predlagala triletno zaporno kazen, čemur je v celoti sledila tudi sodnica Polona Kukovec.

V izrečeni kazni so upoštevane tudi olajševalne okoliščine, ki jih je izpostavil zagovornik Mitja Sever, in sicer, da je obtoženi krivdo priznal in dejanja odkrito obžaloval, da je tudi sam izgubil vse premoženje in da želi v čim krajšem času začeti vračati škodo oškodovancem. Tako je tudi v interesu oškodovancev, da se mu izreče čim krajša zaporna kazen. sta