Skupina Agrokor še v času, ko jo je vodil Ivica Todorić, ob prevzemu proizvajalke vode Costella leta 2016 ni prijavila koncentracije Javni agenciji RS za varstvo konkurence (AVK). Potem ko je ta ugotovila, da je bila skupina Agrokor to dolžna storiti, je pred meseci pozvala izredno upravo Agrokorja, naj vendarle prijavi koncentracijo, vendar so v Zagrebu ta poziv ignorirali. Zato je AVK spomladi začela presojati skladnost koncentracije po uradni dolžnosti in na podlagi ugotovljenih nepravilnosti Agrokorju v oktobru izrekla globo v višini 53,9 milijona evrov, medtem ko je Todorića kot odgovorno osebo oglobila s petimi tisočaki.

Zoper odločitev AVK so se v Agrokorju pritožili, o pritožbi pa bo odločalo ljubljansko okrajno sodišče. Ker odločitve sodišča ni pričakovati čez noč, so na AVK na podlagi odločbe o prekršku izdali sklep o začasnem zasegu Agrokorjevega premoženja, torej Mercatorjevih delnic. Ta sklep so v Zagrebu prejeli v ponedeljek, rok za pritožbo pa se izteče v osmih dneh. Nato bo moralo okrajno sodišče v 48 urah odločiti, ali bo začasno, do končne odločitve o plačilu globe, zaseglo Agrokorjevo premoženje ali ne.

Če bo sodišče podprlo sklep o zasegu Agrokorjevega premoženja, bo to pomenilo, da lastništva Mercatorja ne bo mogoče prenesti s propadlega Agrokorja na Fortenovo, kar se načrtuje že dalj časa in kar je bilo predvideno v začetku prihodnjega leta. Po prepričanju Fortenove je bila odločitev AVK neutemeljena.

Costello je leta 2016 prevzela dubajska družba Ardeya Global, kdo je končni prevzemnik, pa je bilo dalj časa prikrito. Ko se je lani jeseni pokazalo, da je bila dejanski lastnik proizvajalke vod iz Fare na Dolenjskem Agrokorjeva istoimenska hčerinska družba iz Švice, smo v Dnevniku AVK vprašali, ali so ob prevzemu Costelle obravnavali koncentracijo. Odgovorili so nikalno in napovedali, da bodo podrobnosti o tem, da je Costella del skupine Agrokor, preverili. Te preverbe so pokazale, da bi morala skupina Agrokor ob prevzemu Costelle v 30 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe prijaviti koncentracijo AVK.

Možna desetkrat višja globa

Zaradi nepriglašene koncentracije lahko AVK pravni osebi izreče globo v višini do desetih odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu. To pomeni, da bi AVK Agrokor lahko oglobila za desetkrat več, kot znaša izrečena globa. Kot so pojasnili na AVK, so pri določitvi globe upoštevali čas nepriglasitve, obliko krivde, dejstvo, da koncentracija kljub pozivu ni bila priglašena, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom. Po pojasnilih AVK pri presoji koncentracije sledijo že vzpostavljeni sodni praksi, v skladu s katero je obveznost priglasitve koncentracije, ki je bila uvedena že leta 1999, veljavni zakon o preprečevanju omejevanja konkurence pa velja od leta 2008, jasna, nedvoumna in dolgo poznana, teža predmetnega prekrška pa znatna.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki so ga v Fortenovi pred dvema tednoma zaradi vmešavanja pri prenosu Mercatorjevega lastništva z Agrokorja na Fortenovo prijavili evropski komisiji, verjame, da AVK v zvezi z odsotnostjo prijave koncentracije in izrečeno globo ravna v skladu z zakonodajo. »V Sloveniji velja vladavina prava. Institucije, vključno z AVK, delujejo samostojno in neodvisno. Slovenija ne odloča in ne bo odločala o prenosu niti nima vpliva na prenos družbe Mercator in njenih odvisnih družb na skupino Fortenova,« je dejal Počivalšek. Ta se je sicer pred dvema tednoma s predstavnikoma ruske državne banke Sberbank, s 40-odstotnim lastniškim deležem največje posamične lastnice Fortenove, dogovoril o enakopravni obravnavi slovenskih dobaviteljev pod konkurenčnimi pogoji na Mercatorjevih policah po lastniški spremembi.

Celotno sporočilo Fortenove grupe lahko preberete tukaj.

»Odločitev AVK je nesorazmerna«

Izredni upravitelj Agrokorja Fabris Peruško, ki je hkrati tudi glavni izvršni direktor skupine Fortenova, je dejal, da je AVK Agrokorju izrekla globo s ciljem zasega Mercatorjevih delnic. Zoper globo je Agrokor na ljubljansko okrajno sodišče vložil zahtevo za sodno varstvo. Po prepričanju Fortenove je nepravnomočna odločitev AVK nesorazmerna, saj se nanaša na prevzem Costelle, ki ustvari le malce več kot milijon evrov prihodkov na leto; nesorazmerna je tudi, ker je ocenjena vrednost Mercatorjevih delnic več kot 140 milijonov evrov, izrečena globa pa znaša 53,9 milijona evrov. Kot so pojasnili v Fortenovi, je glede na obrazložitev AVK začasni ukrep zasega Mercatorjevih delnic izdala na podlagi zakona o prekrških, in sicer na podlagi določil zakona, ki se v glavnem uporabljajo pri prometnih in podobnih prekrških tujih kršiteljev v Sloveniji, ko so kršitelji neposredno zaloteni pri prekršku.

Takšna dejanja, ne glede na končni rezultat, pa po prepričanju Fortenove pomenijo, da je Slovenija izjemno nevarna za tuje investitorje, in pod vprašaj postavljajo zavezo Slovenije, da bo spoštovala 63. člen pogodbe o delovanju Evropske unije (gre za člen, ki zagotavlja upoštevanje temeljnih načel Evropske unije o prostem pretoku kapitala med državami članicami) in določila evropske konvencije o človekovih pravicah (vključno z zaščito zasebne lastnine). O dogajanjih so obvestili vsa veleposlaništva članic EU v Sloveniji, kakor tudi rusko in ameriško veleposlaništvo (glede na sedež ključnih lastnikov Fortenove).